УНСС и БАН подписаха договор за сътрудничество

сряда, 19 юни 2013 14:17

Да се възстановят авторитетът и позициите на България в световното и европейското научно и образователно пространство е главната цел на договора за сътрудничество между УНСС и БАН, подписан от ректора на университета проф. д.ик.н.  Стати Статев и председателя на академията акад. Стефан Воденичаров.

Вляво: ректорът  Проф. д.ик.н. Стати Статев и неговите заместници проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов. В средата: акад. Стефан Воденичаров, вдясно от него представители на ръководството на БАН

„С този договор ние се връщаме към доброто старо сътрудничество, когато нямаше разделителна линия между науката и образованието и интелектуалния потенциал на нацията. Съвместната ни работа ще бъде в полза на обществото“, заяви проф. Статев след подписването на документа. Акад. Воденичаров подчерта, че двете институции ще създават модели за подпомагане на икономическото развитие на България.

Проф. д.ик.н. Стати Статев и акад. Стефан Воденичаров подписват договора

Договорът предвижда обмен на добри практики в подготовката на научноизследователски проекти, организацията на изследователския и учебния процес; обмен на издаваната от двете институции литература; съвместно обучение по магистърски програми с използването на иновационни технологии, вкл. електронно обучение; съвместно обучение на докторанти; съвместна подготовка и издаване на научна, учебна и методическа литература, провеждане на семинари и конференции, участие в проекти и др.

Проф. Статев подчерта, че УНСС и БАН ще си сътрудничат в  полза на обществото

На подписването на договора от страна на УНСС присъстваха заместник-ректорите проф. д-р Веселка Павлова и проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, а от страна на БАН – заместник-председателите на академията акад. Дамян Дамянов и чл.кор. Николай Милошев и др.

Акад. Дамян Дамянов, зам.-председател на БАН (в средата), изтъкна значението на документа

 

Галерия снимки от УНСС и БАН подписаха договор за сътрудничество  ...