Публични лекции на двама испански професори

сряда, 24 април 2013 13:01

Публични лекции в университета изнесоха проф. д-р Франсиско Хавиер Бланко Енкомиенда, преподавател по статистика и иконометрия, и проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар, преподавател по маркетинг, от факултета „Обучение и хуманитарни науки“ в град Сеута към университета в Гранада, Испания. Те гостуваха на УНСС по програма „Еразъм”.

Срещата откри доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова, ръководител на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.  Тя поздрави присъстващите по случай Международния ден на книгата и деня на Сервантес и Шекспир, починали на 23 април 1616 г. Доц. Кох представи двамата лектори и обърна внимание, че жителите на Сеута са изключително храбри и свободолюбиви, защото при завземането на Гибралтар от англичаните през 1704 г., този град отстоява своята независимост.

Доц. д-р Даниела Кох-Кожухарова 

Синтезирано и изчерпателно, с подходящи видеоматериали, двамата професори представиха град Сеута, факултета „Обучение и хуманитарни науки“ с неговата обновена материално-техническа база, възможностите за студентите по програма „Еразъм”, както и някои от изучаваните специалности в бакалавърска степен („Фирмено управление“, „Информатика“, „Начална педагогика“, „Социална педагогика“), магистърските програми ( „Подготовка на преподаватели“ и „Управление на туристически фирми“), докторантската програма „Модели на обучение – формиране и развитие на образователните институции” и др. Те поканиха нашите студенти и преподаватели също да им гостуват по програма „Еразъм“.

Студентите с интерес изслушаха лекциите на испански

Проф. д-р Франсиско Хавиер Бланко Енкомиенда изнесе лекция на тема „Предприемачество и икономическо развитие”, богата на актуални данни за Испания, България, Европейския съюз, Организацията на икономическо сътрудничество и др. Изложението беше структурирано и детайлно разработено в три части: последствията от съвременното икономическо положение, предприемачеството и бизнес плана на предприятието.

Лекцията на проф. д-р Хуан Мигел Алкантара Пилар бе на тема „Междукултурна комуникация”. Увлекателното и интригуващо представяне на различни модели на междукултурните взаимодействия бе поставено в служба на маркетинга. Основно място бе отделено на разликите между испанската и английската култура и по-специално на проявлението им при оценката на интернет сайтове за продажби.

В Голямата конферентна зала

Лекциите предизвикаха интереса на присъстващите в залата. Трите студентки от УНСС, обучавали се вече във факултета в Сеута по програма „Еразъм” и гости на събитието, със сигурност ще имат убедени последователи.

Галерия снимки от Публични лекции на двама испански професори ...