Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия

вторник, 26 март 2013 12:50

Доц. д-р Матилда Александрова от катедра „Управление“ участва в работно посещение на екип от разградската областна администрация за обмен на добри практики в регион Марке, Италия.

Срещите бяха по проект „Европейски уроци” с бенефициент ОА Разград, финансиран по оперативна програма „Административен капацитет“. Проектът е насочен към създаване на условия за по-ефективно управление на човешките ресурси в областната администрация чрез проучване и въвеждане на добри практики от Италия (джендър мейнстрийминг подхода в управлението) и Франция (мотивацията и постигането на етика и интегритет на служителите); разработване на Стратегия за развитие на човешките ресурси в ОА Разград; изграждане на пилотен модел по системата „Диоген” (за тестване на правното съзнание на държавните служители). Проектните резултати ще бъдат споделени с общинските администрации в областта, както и със структурите на централната власт, функциониращи на регионално ниво.

Доц. д-р Матилда Александрова по време на презентацията

Доц. Александрова запозна италианските партньори и българския екип с добрите практики по политиката за равнопоставеност и равни възможности в България. Тя представи резултатите от собствено проучване по темата. Споделеният опит и установените контакти са основа за нови инициативи и проекти с италианските партньори от гр.Анкона, регион Марке.

Обща снимка на участниците в срещата

Галерия снимки от Наш представител на работна среща в регион Марке, Италия ...