Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет

четвъртък, 14 февруари 2013 14:59

Ректорското ръководство се срещна с членовете на Студентския съвет преди Учредителната сесия на студентската организация (мандат 2013-2014 г.). В голямата конферентна зала присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов и заместник-ректорите.

Това е 43-тата сесия в 22-годишната история на нашия Студентски съвет, който е първият в България, отбеляза при откриването на форума неговият председател Калоян Димитров. Той определи като предизвикателство членството в Студентския съвет на най-престижния университет в страната, акцентира върху традициите и ценностите, „каузата УНСС“ и  партньорството с ректорското ръководство.

По време на срещата в голямата конферентна зала

За нас е особена чест да присъстваме тук, защото искаме да покажем приемственост, да утвърдим начина на съвместна работа, посочи проф. д.ик.н. Стати Статев. Ректорът отбеляза, че получената през м. г. втора поредна най-висока акредитационна оценка на УНСС от Националната агенция за оценяване и акредитация е съвместен успех на академичния състав и Студентския съвет. Вече осем години сме № 1 сред висшите училища в страната, според институционалната акредитация и през следващите пет години УНСС ще е националният лидер във висшето образование, изтъкна проф. Статев. Той определи Студентския съвет като „изключително зряла организация“ със „сериозно национално присъствие“, „допринасяща за авторитета на нашия университет“. Студентският съвет се изгради като самоуправляваща се система и активно участва в управленските решения. Вярвам, че и новото ръководство на организацията ще продължи традицията на взаимодействие с академичното ръководство. Пожелавам му още по-високи успехи, каза ректорът.

От дясно на ляво: проф. д.ик.н. Стати Статев, Калоян Димитров, проф. д-р Борислав Борисов

Студентският съвет израсна много в управленско и организационно отношение, посочи почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов. Той конкретизира, че университет № 1 означава не само най-висока акредитационна оценка, но и факта, че в него се обучава и формира бъдещият политически, бизнес, мениджърски и държавен елит на страната. Проф. Борисов напомни, че четирима премиери, над 20 министри, банковият и бизнес елитът са сред възпитаниците на университета. Но за създаването на този национален елит е необходимо и елитарното обучение, каквото осъществяват преподавателите в УНСС, посочи той. Почетният ректор изрази увереност, че студентите са бъдещите успешни мениджъри, които трябва да се утвърдят и като лидери, за да бъдат последвани във високите цели, които си поставят.

Калоян Димитров награждава членове на Студентския съвет

Председателят на Студентския съвет Калоян Димитров  награди с почетен плакет за принос в дейността на студентската организация шестима нейни членове.

 

Галерия снимки от Среща на Ректорското ръководство със Студентския съвет ...