Наши преподаватели - автори в книга на престижното издателство „Palgrave Macmillan”

понеделник, 11 февруари 2013 15:36

Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа" в изданието „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа”. Книгата е на  престижното издателство „PALGRAVE MACMILLAN” и е под редакцията на Dietmar Sternad и Thomas Doring. 

Vasileva E., D. Ivanova, Consumer Behaviour and Food Consumption Patterns in South East Europe, Handbook of Doing Business in South East Europe, Edited by Dietmar Sternad and Thomas Doring, PALGRAVE MACMILLAN, 2012, Part II Perspectives on Economic Developments in South East Europe, Ch.12, 271 – 293

Информация за съдържанието на книгата и нейните автори може да намерите на адрес: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?PID=471702.

 

Галерия снимки от Наши преподаватели - автори в книга на престижното издателство „Palgrave Macmill ...