Проф. Манфред Фишедик коментира пред студенти енергийния преход в Германия

петък, 30 ноември 2012 19:42

„УНСС организира дискусии и форуми, свързани с развитието на човечеството, за да ориентират студентите накъде върви света, да им покаже различни насоки. Университетът очаква много от своите студенти. Опитва се да създаде не само добре образовани млади хора, а и специалисти в различни области на икономиката“, каза зам.-ректорът на УНСС проф.д.ик.н. Валентин Кисимов при откриването на публичната лекция по проблема на енергийния преход на Германия. Гост-лектор бе проф. Манфред Фишедик, пратеник на Федералното правителство на Германия, придружен от Матиас Денер, ръководител на отдела за култура и преса в посолството на Германия в София. Публичната лекция бе организирана от факултет „Икономика на инфраструктурата".

Проф. Фишедик (вдясно)

Проф. Фишедик представи Института за климат, околна среда и енергия във Вупертал, на който е вицепрезидент и ръководител на изследователска група. Това е един от водещите институти по въпросите на климата и енергията в Германия, научно звено, което се стреми към устойчиво икономически и социално развитие, подчерта лекторът. Той посочи, че от края на март 2011 г., след аварията на АЕЦ Фукушима I, Германия е приела нова политика с две водещи цели: в следващите 10 години да бъдат изведени от действие ядрените централи и спазване на европейските изисквания за намаляване на емисиите от парникови газове с 80%. Проф. Фишедик приведе данни: преди 5 години крайното потребление на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Германия е било 5%, а сега е 25%. Това се дължи най-вече на насърчителните нормативни актове, които са осигурили надеждност за инвестициите в сектора. Голям процент се влага в източниците на слънчева енергия. Това влияе и на останалата част от икономиката – около 380 000 работни места са запълнени в областта на ВЕИ.

Лекцията предизвика дебат

Немският професор коментира предизвикателствата пред амбициозната програма – технологичните проблеми, създаването на стабилен пазар, скъпата инфраструктура и големите инвестиции. Лекторът изтъкна също, че все повече институти, компании, организации трябва да разберат необходимостта от възобновяеми източници. Проф. Фишедик коментира и въпроса с цената на ВЕИ в инвестициите в ядрени мощности.  

Много въпроси и дебат в голямата конферентна зала предизвика лекцията на проф. Фишедик.

Галерия снимки от Проф. Манфред Фишедик коментира пред студенти енергийния преход в Германия  ...