Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избор

сряда, 28 ноември 2012 14:42

В аула „Максима“ тържествено бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалност „Счетоводство“. С „Това е правилният избор“ поздрави абсолвентите проф. д-р Стоян Стоянов, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и конкретизира: „Ние не готвим счетоводители, ние даваме университетско образование. По-нататък всичко зависи от вас“.

Проф. д-р Стоян Стоянов приветства абсолвентите. Вдясно от него: проф. д-р Веселка Павлова, доц. д-р Румяна Пожаревска, доц. д-р Даниела Фесчиян, научен секретар на катедра "Счетоводство и анализ"

Четете, не смятайте, че практиката е единственият път напред. Опитът не може замени знанията, даде напътствия проф. Стоянов. Бъдещето е пред вас, а то е настоящето, но само по-дълго, „обеща“ сложен професионален път и развитие ръководителят на катедрата. Той огласи най-важното от съвременното обучение на студентите в специалността: усъвършенствани учебни планове, нови дисциплини, контакти с бизнеса, електронизация в счетоводството.

В аула "Максима"

Не забравяйте своя университет, който е № 1 сред висшите училища в страната, напомни проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор на УНСС, която поздрави абсолвентите и от името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев. Катедра „Счетоводство и анализ“ е една от най-добрите, обучението в нея е съвременно и в най-елитни форми – дистанционно, на английски език…

Проф. Павлова връчва дипломите на отличниците

Може би сред вас са бъдещите водещи фигури в стопанския живот на страната, приветства абсолвентите и доц. д-р Румяна Пожаревска, зам.-декан на Финансово-счетоводния факултет. На родителите, преподавателите и истинските приятели благодари отличничката на випуска Стела Дерелиева. Тя и другите „първи сред първите“ – Елица Атанасова, Александра Стоилова, Паулина Пламенова, Теодора Кирилова и Христо Стоянов – получиха с дипломите си и грамоти за отличен успех.

Поздравления и за отличника Христо Стоянов

Галерия снимки от Новият випуск на специалността "Счетоводство" получи адмирации за правилния избо ...