Наши преподаватели - автори в книга на престижно издателство

понеделник, 19 ноември 2012 16:46

Престижното издателство „PALGRAVE MACMILLAN” издаде книгата „Наръчник за правене на бизнес в Югоизточна Европа” под редакцията на Dietmar Sternad и Thomas Doring. 

Доц. Елка Василева и доц. Даниела Иванова от катедра „Икономика на природните ресурси” на УНСС са автори на главата „Потребителско поведение и модели на консумация на храни в Югоизточна Европа”.

Vasileva E., D. Ivanova, Consumer Behaviour and Food Consumption Patterns in South East Europe, Handbook of Doing Business in South East Europe, Edited by Dietmar Sternad and Thomas Doring, PALGRAVE MACMILLAN, 2012, Part II Perspectives on Economic Developments in South East Europe, Ch.12, 271 – 293.

Информация за съдържанието на книгата и нейните автори може да намерите на  адрес: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?PID=471702.

 

Галерия снимки от Наши преподаватели - автори в книга на престижно издателство   ...