Електронното образование – осъзната необходимост

понеделник, 19 ноември 2012 14:36

„Оценявам като изключително актуална и перспективна темата на конференцията: „ИКТ – осъзната необходимост за българското образование“. Самият факт, че това е осмата национална конференция, посветена на тази проблематика, показва, че електронното образование печели все повече привърженици. С развитието на високите технологиите то е адекватният отговор за тяхното използване в учебната дейност“. С тези думи ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците във форума от името на Съвета на ректорите, на който е заместник-председател.

Проф. Статев изрази своята убеденост, че резултатите от конференцията ще способстват за повишаване на качеството на образованието.

Проф. д.ик.н. Стати Статев приветства участниците във форума

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията, участва с доклад „Централизирано решение за внедряване и управление на софтуерни пакети“ в сесията „Технологични новости във висшето е-образование“.

 

 

Галерия снимки от Електронното образование – осъзната необходимост ...