Публично представяне на резултатите от анкетно допитване с учебна цел за характера на политическата култура

сряда, 15 май 2024 5:24

Четири екипа студенти от 4 курс на специалност „Политология“ представиха резултатите от проведено анкетно проучване за характера на политическата култура. Изследването е част от обучението по дисциплината „Българска политическа култура“.

Доц. д-р Блага Благоева, титуляр на учебната дисциплина в катедра „Политология“, благодари на студентите за положените усилия и посочи, че идеята на събитието е да се представят публично резултатите от работата през семестъра и по-специално от анкетното проучване,  което „стъпвайки върху различни теории, показва  възможността по различен начин да се типологизира българската политическа култура, както и всяка политическа култура“.

Тя допълни, че за нея, като техен преподавател, това събитие има морален смисъл, защото е важно, студентите да придобият самочувствие, че могат и знаят, че завършват модерна и интересна специалност, че преподавателите им предават знания, които ще са им полезни в бъдещата реализация.

Доц. Благоева представи авторите, чиито теории са използвани в проучването, като уточни, че техният избор е направен от студентите: „Гейбриъл Алмънд и Синди Верба, основатели на теорията за политическата култура; Дейниъл Елазар, който прави анализ на политическата култура, но не с тези огромни мащаби и претенции на първите автори, а  фокусира своя изследователски интерес към САЩ и затова казва, че политическата култура, която анализира, няма претенции за универсалност; Роналд Ингълхарт, който дели политическата култура на материализъм и постматериализъм, и по-малко известният, но интересен със своя подход към политическата култура, Робърт Дал, който пряко не я анализира, но прави интересни релации“.

Доц. д-р Блага Благоева подчерта, че анкетното проучване е с учебна цел и няма претенции за представителност, отбелязвайки че смисълът е „да покажем как може да използвате вашите знания и какви изводи може да направите“.

На събитието присъстваха доц. д-р Елена Симеонова, ръководител на катедра „Политология“ и гл. ас. д-р Иван Винаров, преподавател от Катедрата.

Студентите идентифицираха политическата култура на своите респонденти след подробен анализ на отговорите по въпросите в анкетното допитване. Основните изводи, които бяха направени са: политическата култура на анкетираните студенти е от смесен тип; тя е активистко-поданическа (по Алмънд и Верба), индивидуалистично-традиционалистка (по Елазар), материализъм и постматериализъм (по Ингълхарт) и англосаксонска и средиземноморска (по Дал).

Галерия снимки от Публично представяне на резултатите от анкетно допитване с учебна цел за характе ...