Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия за акредитация на магистърски програми по публична администрация

вторник, 14 май 2024 22:38

Проф. д-р Поля Кацамунска от катедра „Публична администрация“ участва в  експертна група на Международната комисия за акредитация на програми по публична администрация (International Commission on Accreditation of Public Administration Education and Training Programs – ICAPA) за акредитация на магистърски програми на University of Lisbon – Institute of Social and Political Sciences (ISCSP), в Португалия.

Международната експертна комисия в University of Lisbon – Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) в  Лисабон, Португалия: prof. Mohammed Zakaria Abouddahab,  Mohammed V University, Rabat, Morocco,  prof. Diana Iancy, National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania и prof. Polya Katsamunska, UNWE, Bulgaria

Universidade de Lisboa (ULisboa) е най-големият и най-престижен университет в Португалия и е един от водещите университети в Европа. ULisboa e наследник на университетска традиция, на повече от седем века, а неговият настоящ статут датира от 2013 г., когато се сливат бившият Universidade Técnica de Lisboa и Universidade de Lisboa. Днес Universidade de Lisboa (ULisboa) обединява училища, изследователски звена, звена за специализирани административни услуги и други структурни звена, като музеи, ботанически градини, колекции и културно наследство от научно, историческо и художествено естество, които са много значими в национален и международния контекст. Всичко това е в резултат от волята и усилията да се съберат различните области на знанието в една институция и по този начин да се създадат най-добрите условия за съвременно развитие на науката, технологиите, изкуствата и хуманитарните науки.

Среща на Международната експертна комисия с ръководния екип на Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) at the University of Lisbon

Висококачественото образование и научноизследователските постижения отреждат на Ulisboa водещо място в основните международни класации, независимо от различните методи и критерии за оценка. Към днешна дата ULisboa е сред 200-те най-добри университета в света и университет №1 в Португалия. В класацията на Иберо-американското пространство (Ranking University in the Ibero-American Space) ULisboa  заема 5-то място, а на базата на класацията за академични постижения той е на 124-то място в света (University Ranking by Academic Performance – URAP).

В структурата на ULisboa са включени 18 училищата, определени като институти или факултети, които предлагат най-добрите и разнообразни академични програми в Португалия.  В университета се обучават повече от 52 000 студенти и всяка година  той посреща повече от  9000 чуждестранни студенти от над 100 страни – около 18% от общия брой студенти. В ULisboa работят над 7000 служители, от които 4100 са академичен състав и 600 са изследователи. Всички образователни и изследователски звена и служби в рамките на университета имат самостоятелни органи на управление и бюджет, но са координирани от административното ръководство на ULisboa по начин, който отговаря на насоките за развитие на университета и техните ръководни органи.

Среща на международната експертна комисия с преподаватели от програмата Master of Public Administration (MPA) на Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) at the University of Lisbon

Среща на международната експертна комисия с преподаватели от програмата Master of Public Management and Policies (MGPP) на Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) at the University of Lisbon

Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politicas (ISCSP) – Universidade de Lisbo, е едно от основните образователни звена в структурата на университета, което предлага програми в бакалавърска, магистърска и докторска степен в основните области на социалните и политическите науки. В областта на публичната администрация ISCSP предлага две магистърски програми в редовна форма на обучение, със срок на обучение от 2 години – Master of Public Administration (MPA) и Master of Public Management and Policies (MGPP). Магистърските програми подготвят студенти със солидни знания по публична администрация от мултидисциплинарна гледна точка, което им позволява да  задълбочат познанията си и да развият уменията си в различни сфери, като здравна администрация, местна администрация и др. Програмите на ISCSP демонстрират високо и устойчиво търсене на национално и международно ниво, с акцент върху португалоговорящото пространство.

В Заседателната зала на Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) at the University of Lisbon

Съгласно правилата на Международната комисия процедурата за получаване на  международна акредитация от ICAPA изисква посещение на място на експертна група. Експертната група, определена от ICAPA да направи оценка на магистърските програми по публична администрация, предлагани от Instituto Superior de Ciencias Sociais e Politicas – Universidade de Lisboa, включваше преподаватели и експерти по публична администрация от България, Румъния и Мароко.  Експертната група в състав  prof. Polya Katsamunska from UNWE, Bulgaria, prof. Diana Iancy from National University of Political Studies and Public Administration, Bucharest, Romania и prof. Mohammed Zakaria Abouddahab from Mohammed V University in Rabat, Morocco посети University of Lisbon – Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) в Лисабон, Португалия през периода 8 -10 Април, 2024.

Програмата на експертната комисия включваше поредица от работни срещи с ръководството на Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) at the University of Lisbon,  преподаватели и административни служители, студенти, обучаващи се в двете магистърски програми, и бивши възпитаници, както и посещения в учебните зали и лабораториите, библиотеката, музея и другите административни звена на университета.

В музея на Institute of Social and Political Sciences (ISCSP) at the University of Lisbon

Галерия снимки от Проф. Поля Кацамунска участва в Международна комисия  за акредитация на магистър ...