Студенти от направление „Политически науки“ подготвиха и участваха в учебна студентска конференция като част от обучението по дисциплината „Методология и методика на политическия анализ“

вторник, 14 май 2024 16:10

Студенти от втори курс в направление „Политически науки“ от специалностите „Международни отношения“, „Политология“, „Европейска политика и икономика“ взеха участие в учебната студентска конференция по дисциплината „Методология и методика на политическия анализ“.  Четирите тематични панела на конференцията бяха: „Религия, политика и общество през ХХI век“, „Конфликтът в Близкия изток и новия световен ред“, „Медии и политика“ и „България между национализма и европейската интеграция“.

Доц. д-р Елена Симеонова, ръководител катедра „Политология“, посочи, че основната цел на конференцията е да се покаже наученото по дисциплината „Методология и методика на политическия анализ“. Тя допълни, че „това, на което се опитахме с гл. ас. д-р Александър Димитров да ви научим през този семестър, е да познавате основния инструментариум на политическата наука, методите, които тя използва,  и да умеете да ги прилагате в контекста на цялостното изследване“. Доц. Симеонова припомни, че научният доклад е една от кратките форми на академичното творчество, поради което формата е избрана за подготвените представяния на конференцията. Тя поздрави студентите, че сами са формулирали темите на панелите, подхождайки към тях от позицията на това, което ще бъде интересно за тях самите, но и с нужния социален и политически елемент.

Доц. Елена Симеонова, гл. ас. д-р Александър Димитров, научен секретар на катедра „Политология“, Мирела Димитрова, докторант към катедра „Политология“ 

Гл. ас. д-р Александър Димитров, научен секретар на катедра „Политология“, приветства студентите за тяхното участие в учебната конференция и посочи, че самото участие е възнаграждаващо и плюс в тяхното обучение.

Мирела Димитрова, докторант към катедра „Политология“, сподели, че намира поставените теми за интересни и пожела успех на всички участници.

  

Галерия снимки от Студенти от направление „Политически науки“ подготвиха и участваха в учебна студ ...