Иновациите в българската отбранителна индустрия и модернизацията на Българската армия бяха обсъдени на семинар в рамките на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“

вторник, 14 май 2024 16:30

Тематичен семинар „Иновациите в българската отбранителна индустрия и модернизацията на Българската армия“ организира катедра „Национална и регионална сигурност“ по Националната научна програма „Сигурност и отбрана“. Домакин на събитието е ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, а модератор доц. д-р Светослав Спасов, който е директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност на УНСС и преподавател в катедра „Национална и регионална сигурност“. Форумът се провежда под патронажа на министъра на отбраната и на министъра на икономиката и индустрията.

В откриващата част участваха ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, министърът на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов, председателят на Комисията по отбраната Христо Гаджев и зам.-министърът на иновациите и растежа проф. д-р Георги Ангелов.

На събитието присъстваха Данчо Дяков – съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките, проф. д.ик.н. Стоян Денчев, председател на Съвета на настоятелите на УниБИТ и бивш дългогодишен ректор на университета, представители на посолствата на Германия, Франция и Полша в България, а от страна на УНСС присъстваха доц. д-р Мария Воденичарова, зам.-ректор по научноизследователската дейност, доц. д-р Янко Христозов, зам.-ректор по международната дейност, доц. д-р Нончо Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и координатор на Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ за УНСС, преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Национална и регионална сигурност“.

Генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов, проф. д-р Димитър Димитров,  д-р Петко Николов, проф. д-р Георги Ангелов (от ляво надясно)

Проф. д-р Димитър Димитров откри събитието и подчерта, че Националната научна програма „Сигурност и отбрана“ е единствена по рода си, защото за първи път в страната ни има такава между университетите, които оперират в областта на отбраната и сигурността. Колаборацията между университетите, държавните институции и бизнеса, които работят заедно за модернизацията на Българската армия и иновациите в българската отбранителна индустрия носят синергия и създават възможности за развитие на силни и устойчиви отбранителни индустриални способности и капацитет.

„Необходимо е отбранителната политика и политиката в областта на индустрията да бъдат адаптирани към ускоряване на интеграцията на нашето оръжейно производство с това на Европа“, каза министърът на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов. В приветствието си той акцентира и върху значението на наскоро приетата от Народното събрание „Програма за инвестиции в отбраната до 2032 г.“, която очертава насоките за развитие на отбранителните способности и може да служи като ориентир за отбранителната индустрия по отношение на инвестиционните намерения на Министерството на отбраната. „В нея са включени основните проекти за превъоръжаване на Българската армия, с оглед развитието на военните способности на НАТО и Европейския съюз, с отчитане на уроците от войната в Украйна и конфликта в ивицата Газа“, посочи министър Запрянов.

„За да бъде ускорен темпът на иновациите в отбранителния сектор, е нужно по-тясно взаимодействие между граждански, военни, изследователски и иновативни общности“, каза министърът на икономиката и индустрията д-р Петко Николов, който е и доктор от УНСС. Според министър Николов, за да се гарантира конкурентоспособността и устойчивостта на отбранителния сектор, е нужен нов подход към иновациите и по-специално към т.нар. „революционни технологии“, защото тяхната роля става все по-важна в областите, като изкуствен интелект, работа с големи данни, квантови технологии, роботика, автономни системи, свръхзвукови оръжейни системи, биотехнологии, които не само осигуряват стратегическо предимство, но и гарантират ефективна защита срещу асиметрични заплахи в съвременния свят. Д-р Петко Николов изтъкна, че членството на страната ни в НАТО и ЕС разкрива нови възможности за пълноценно трансатлантическо партньорство и включва нашата индустрия като партньор във веригите на доставки на много световни производители на отбранителна продукция и технологии. Затова отбранителният сектор трябва да използва този потенциал, за да разшири и модернизира производството си и да постигне желаното технологично обновление, смята министърът. Той заяви, че Министерството ще продължава да насърчава и подпомага бизнеса, както и да работи за утвърждаването на индустрията като европейска конкурентоспособна, стабилна, иновативна в световен аспект.

„Трябва да бъде създадена Национална стратегия за отбранителната индустрия“, това мнение изрази председателят на комисията по отбрана към Народното събрание Христо Гаджев, който е и възпитаник на УНСС. „В момента се разработва европейска такава, логично е да разработим национална и да идентифицираме къде са ключовите пространства, където и държавата трябва да се намеси, за да може българската индустрия да влезе в производството, глобалните вериги и въобще в това десетилетие на технологии“, коментира Гаджев. „Свърши ли войната и голяма част от търсенето на стари съветски екземпляри ще изчезне. Ако не се използва тази възможност да модернизираме нашата собствена индустрия, после ще ни излезе много по-скъпо“, добави депутатът. „В следващите няколко години България предстои да изхарчи девет млрд. лв., а може би и доста повече, за инвестиции в отбраната – тук въпросът е как да ги изразходваме умно“, каза Христо Гаджев по отношение на приетата Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г. „Да ги разходваме умно не само за да придобиваме способности, а и за да бъдат като вид инвестиция в българската икономика“, каза той.

„Надяваме се, чрез подобни събития академичната общност да подпомогне процеса на модернизацията на Българската армия и да насърчи отбранителната индустрия за сътрудничество с други големи европейски фирми по линия на европейски програми или програми на НАТО“, каза доц. д-р Светослав Спасов.

В рамките на програмата зам.-министърът на икономиката и индустрията д-р Давид Сукалински представи доклад на тема „Европейски програми и инициативи в подкрепа на отбранителната индустрия“. Полк. доц. д.н. Борислав Генов, директор на Института по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, запозна участниците с ролята на Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ в превъоръжаването на въоръжените сили на Република България“. Инж. Петър Георгиев, съпредседател на „Сдружение българска отбранителна индустрия - акад. Стефан Воденичаров" (СБОИ) и изпълнителен директор на „Самел-90“ АД, представи Сдружението. „Модернизация на военните сили в контекста на сигурността в Черно море“ беше темата на доклада на Щайн Енген, регионален директор продажби на Kongsberg Strike Missiles. Александър Пенли, вицепрезидент за Европа и Америка на KNDS Франция, представи „Инициативи в подкрепа на включването на България в програми за сътрудничество на ЕС от значение за модернизацията на българските въоръжени сили“. О.р. вицеадмирал Пламен Манушев, консултант военни проекти и развитие в корабостроителния и кораборемонтен завод „Делфин“ във Варна, запозна участниците с дейността на предприятието. Изпълнителният директор на „Терем-Холдинг“ ЕАД Калин Димитров представи доклад на тема „Уроци от използването на безпилотни системи в Украйна и имплементирането им в българската отбранителна индустрия“.

Своето мнение по темата на семинара сподели и Аделина Николова, зам.-министър на отбраната.

Семинарът продължи с ползотворна дискусия.

Преди събитието ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров проведе среща с министъра на отбраната генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов и с министъра на икономиката и индустрията д-р Петко Николов.

Ректорът подари на генерал-лейтенант (о.р.) Атанас Запрянов и на д-р Петко Николов енциклопедията „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС“.

Галерия снимки от Иновациите в българската отбранителна  индустрия и модернизацията на Българската ...