Представяне на стажантските програми на „Каргил България“ пред студенти от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“ в УНСС

вторник, 02 април 2024 16:26

Мениджъри от „Каргил България“ ЕООД представиха 6-месечни платени стажантски програми пред студенти на УНСС от специалностите „Счетоводство“ и „Финанси“. Това е първата инициатива след подписания меморандум за стратегическо партньорство на 20 март т.г. между ректора на Университета за национално и световно стопанство проф. д-р Димитър Димитров и Нели Малакова, мениджър „Подбор“ в „Каргил България“ ЕООД.  Споразумението е инициирано от проф. д-р Даниела Фесчиян, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, с цел подпомагане на обучението на студентите на УНСС с организирането на открити лекции, семинари, конференции, стажове и други.

На срещата със студентите присъстваха проф. д-р Даниела Фесчиян, ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“, доц. д-р Калина Кавалджиева, координатор по споразумението и гл. ас. Радка Андасарова, научен секретар на Катедрата. Представители на „Каргил България“ ЕООД бяха  Анастасия Орешкова, експерт „Човешки ресурси“, Владимир Шенков и Борис Ватралиев, мениджъри в отдел „Общо счетоводство“, и Илияна Владова, младши специалист „Човешки ресурси“.

Доц. д-р Калина Кавалджиева, Анастасия Орешкова, проф. д-р Даниела Фесчиян, Владимир Шенков, Борис Ватралиев и гл. ас. Радка Андасарова

Проф. д-р Даниела Фесчиян откри събитието и подчерта ефектите от меморандума за студентите и възможностите за партньорство с водеща компания като „Каргил България“ ЕООД не само под формите на стажове, но и под формата на менторство при разработване на приложни части от магистърски тези, научноизследователски проекти, изобщо в сферата на бизнеса и устойчивостта. Тя представи мениджърите от „Каргил България“ ЕООД и подчерта, че те са завършили специалност „Счетоводство“, както и преобладаващата част от персонала на компанията са били студенти на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. „Който познава счетоводството, може да управлява“, подчерта проф. д-р Даниела Фесчиян.

Представителите на „Каргил България“ направиха презентация на мисията, визията, дейностите на компанията - дружество на 159 години, което предоставя храни, селскостопански, финансови и промишлени продукти на хората по целия свят, с офиси в 70 държави в Европа, Средния изток и Африка и със 160 000 служители. От 2006 г. са в България, като за тези 18 години са изградили офиси из страната и Център за споделени бизнес услуги в София, разположен в 16 етажна сграда, в който работят над 1400 служители, занимаващи се с дейности в сферата на финансите, транспорта и логистиката, стратегическото снабдяване и доставки, информационни технологии, както и с управлението на човешките ресурси. „Този център обслужва голяма част от бизнеса на „Каргил България“ в цял свят и именно там ще бъдат провеждани стажантските програми“, обясниха Борис Ватралиев и Владимир Шенков.

Борис Ватралиев

Те акцентираха върху дейността на отдел „Финанси“ в Центъра за споделени бизнес услуги в София, обясниха структурата на отдела, неговите три подразделения „Общо счетоводство“, „Финансови задължения“ и „Финансови вземания“, като подробно очертаха дейностите, които се изпълняват от всеки един подотдел. Особен интерес предизвикаха  международните счетоводните стандарти – американските (US GAAP), европейските (МСФО) и локалните. В дискусията активно се включи проф. Фесчиян, която очерта профила на корпорациите, които ги прилагат и необходимостта от екипи, които да ги познават с цел изготвяне на финансови отчети. Лекторите очертаха организационната структура на отдел „Общо счетоводство“ и представиха и счетоводния бизнес софтуер.

Владимир Шенков

За стажантските програми в компанията говори Анастасия Орешкова, експерт „Човешки ресурси“, която обясни, че са със срок от 6-месеца, сключване на трудов договор срещу заплащане и признаване на трудов стаж, със заетост от 30 часа/седмично и възможност за хибриден модел на работното време, при който стажантите сами разпределят времето си в офиса и работа от къщи. Акцент в разясненията беше, че след приключването на 6-месечния стаж студентите имат възможност да продължат стажа с още 6 месеца или да останат на постоянна позиция, при което стават пълноправни членове на компанията. Още като стажанти те се ползват от всички социални и бизнес придобивки за служителите на компанията – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, карти за спорт, гъвкаво работно време, ментор, който ще ги обучава в продължение на 2 месеца.

За финал гост-лекторите направиха игра – анкета, с която провериха дали студентите внимателно са слушали презентациите. Зададоха въпросите: „В колко държави оперираме? Колко години опит има „Каргил България“? Колко часа седмично е стажът в „Каргил България“?“.

Студентите, дали верни отговори получиха награди.

Проф. д-р Даниела Фесчиян призова студентите да се възползват от тези стажове и подчерта, че предстоят и други интересни бъдещи инициативи във връзка с изпълнението на споразумението за сътрудничество с „Каргил България“.

Галерия снимки от  Представяне на стажантските програми на „Каргил България“ пред студенти от спец ...