Публична лекция „Парламентарна демокрация за добро публично управление“ се проведе в УНСС

понеделник, 01 април 2024 16:52

Катедра „Публична администрация“ към факултет „Управление и администрация“ организира публична лекция на тема „Парламентарна демокрация за добро публично управление“ с лектор Павела Митова, народен представител в 49-ото Народно събрание, завършила политически науки и международни отношения в Католическия университет на Милано в Италия, след това магистратура по международна сигурност в Грьонингенския университет в Холандия, избрана два пъти за народен представител.

Гл. ас. д-р Владимир Вълков от катедра „Публична администрация“ обясни, че на лекцията са поканени студенти не само от II, III и IV курс „Публична администрация“, но и студенти от I курс „Медии и журналистика“ и I курс „Медия икономика“, защото темата е интересна и полезна и за техните специалности. „Концепцията ни при организиране на тези публични лекции е да каним висококвалифицирани специалисти, представители и на трите власти, хора от различни държавни и общински институции и от различни политически формации. Ние се стремим максимално да обогатим образованието на нашите студенти като ги срещаме с хора с опит, като народни представители, министри, кметове и  експерти от различни структури“, каза гл. ас. д-р Владимир Вълков.

Павела Митова започна своята лекция, въвеждайки основното понятие „демокрация“ – „власт на народа“, осъществявана чрез референдуми и чрез избори, и открои видовете форми на държавно управление. Тя се спря подробно на структурата на съвременния български парламент, който се състои от 240 народни представители, избрани за 4 години, които сформират парламентарни групи, комисии, парламентарни делегации. Засегна основното съдържание на правилника на НС, както и на контролната функция на НС върху изпълнителната власт, която се осъществява по време на парламентарния контрол и изслушванията на министрите. Обясни какви актове се подготвят, разглеждат и приемат от НС, как се обсъждат и гласуват.

„Всеки един народен представител е народен представител на всички граждани на България, а не само на своите избиратели“, акцентира г-жа Митова.

След лекцията се организира игра за всички присъстващи – „Игра на парламент“ – като 56 студенти се разделиха на парламентарни групи и всяка излъчи свой председател. Г-жа Павела Митова им предостави законопроект и едно проекторешение, с които „студентите депутати“ трябваше да се запознаят, да обсъдят в групата и председателят да изрази общото мнение по въпросните текстове. Проведе се активна дискусия преди гласуването.

„Не се коментираха реални текстове като проектозакон или решение, отнасящи се до сегашната действителност, а се предоставиха примерни казуси“, каза гл. ас. Вълков. „Целта на тази игра беше студентите да се запознаят с основните функции и дейности на НС, но и да  придобият опит в публична дискусия. Доста трудно им беше, имаха проблеми с разбирането на текстовете, но добиха представа какво е да търсиш аргументи и да защитаваш теза“, допълни преподавателят.  

   

Галерия снимки от Публична лекция „Парламентарна демокрация за добро публично управление“ се прове ...