Посещение на наши студенти в АЕЦ „Козлодуй“ по случай 104-годишнината от рождението на акад. Евгени Матеев

понеделник, 01 април 2024 16:06

Като част от обучението по учебната дисциплина „Национална структурна политика“, студентите от специалност „Стратегическо планиране“, ежегодно посещават водещи стопански единици от националната икономика.

По повод 104-годишнината от рождението на акад. Евгени Матеев - патриарх на българската икономическа наука и основател на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, тази година студентите посетиха АЕЦ „Козлодуй“ под ръководството на гл. ас. д-р Марин Маринов от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“.

Нашите студенти придобиха ясна представа за начина на получаване на енергия от контролираната реакция на термоядрения анализ. Коментирани бяха инвестиционните и експлоатационните разходи при проектирането, изграждането, въвеждането и извеждането в/от експлоатация на ядрените реактори, а също и съхранението на отработеното ядрено гориво. На оживени дискусии, бяха очертани перспективите в развитието на ядрената енергетика.

Накрая бяха изказани благодарности към домакините и категорично бе подчертана полезността на получените нови знания и безспорните ползи от живото общуване с представители от различни области на реалната икономика.

   

Галерия снимки от Посещение на наши студенти в АЕЦ „Козлодуй“ по случай 104-годишнината от рождени ...