Проф. д-р Христина Николова беше лектор в международния семинар „Европейски транспортни пазари и европейска транспортна политика“

понеделник, 01 април 2024 15:45

За осма поредна година ръководителят на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ проф. д-р Христина Николова взе участие като лектор в международния семинар на тема: „Европейски транспортни пазари и европейска транспортна политика“, проведен в периода 24 – 28.03.2024 г.

Семинарът, организиран от Университета в гр. Хайлброн (Германия), е с над 40-годишна традиция и се провежда ежегодно в Академията за лидерство „Теодор Хойс“ в гр. Гумерсбах, в провинция Северен Рейн-Вестфалия (Германия). През годините в организацията и провеждането на семинара са привлечени като партньори и Университета в гр. Бреда (Холандия), и УНСС (България).

Проф. Николова се присъедини към екипа от преподаватели и експерти, които водят семинара за студентите от трите университета през 2017 г. В рамките на семинара тя води интерактивна сесия с лекции и workshop на тема: „Устойчиво развитие на транспорта“. Освен нея лектори в този семинар бяха проф. д-р Франк Фихерт (Университет Вормс, Германия) – заместник-декан на департамент „Транспорт“ и член на борда на директорите на Германско дружество за авиационни изследвания (GARS); проф. д-р Клаудия Хермелинг (Университет Хайлброн, Германия) – декан по учебната дейност и ръководител на бакалавърската и магистърската  програма по „Транспортен мениджмънт и логистика“; проф. д-р Ян Вилем Пропър (Университет Бреда, Холандия) – дългогодишен преподавател и председател на Европейския съвет за професионалисти по управление на веригата за доставки (CSCMP).

В семинара като лектори взеха участие и утвърдени експерти от практиката в областта на транспорта и логистиката в Германия и Холандия като: Дирк Сайле – ръководител на Брюкселския офис на Федералната асоциация за автомобилни превози, логистика и складиране (Германия);  Свен Маартен – изследовател в Германския аеронавигационен център (DLR) – национален център за изследвания в областта на аеронавигацията, енергетиката и транспорта на Федерална република Германия; Артур Каминга - експерт „Конкуренция и регулиране на пазара в обществения транспорт в страните от Бенелюкс“ в Мултинационалната компания FLIXBus. 

В рамките на интердисциплинарния интензивен семинар преподаватели, експерти и студенти обсъдиха най-актуалните теми в развитието на транспорта и мобилността и предложиха стратегии за решаване на текущите предизвикателства в тази област. Особен интерес за студентите представляваше възможността за творческа изява в рамките на т.нар. „Семинар на бъдещето“, в който студентите дискутираха многоаспектните проблеми на транспорта и предлагаха варианти за решения в дългосрочна перспектива под менторството на своите преподаватели.

  

Галерия снимки от Проф. д-р Христина Николова беше лектор в международния семинар „Европейски тран ...