Възпитаник на УНСС е новият председател на Столичния общински съвет

четвъртък, 08 февруари 2024 14:47

Общинските съветници от Столичния общински съвет (СОС) избраха Цветомир Петров за председател на СОС.

Цветомир Петров е завършил бакалавърска степен по „Публична администрация" и магистратура по „Управление и администрация" в УНСС.

През 2009 г. е ръководител екип Credit Control в CableTel, където оглавява екипа при подготовка, организиране и събиране на вземания при просрочени задължения. В периода 2010-2011 г. заема длъжността „Мениджър екип“ в С.Г. Груп ООД. От 2011 г. до 2013 г. е маркетинг консултант на Кенвело България ЕООД.

От 2013 г. до 2015 г. е регионален представител за град София на ISDR (Independent Sitetalk Deals Representative), ISCR (Independent Sitetalkcashback Representative) на The Opportunity Network Ltd., където подготвя, организира, развива и ръководи цялостната търговска политика на компанията. Осигурява доброто функциониране на системата за изпълнение на поръчките, като при необходимост осигурява обучение, подкрепа и мотивация, както и спазването на административните услуги. Изготвя план за пътуванията из района, като внимава най-важните обекти да получат нужните покрития и да реализира нови възможности за бизнес.

За периода 2015 - 2018 г. е експерт в областната администрация на София-област, където организира и ръководи работата на деловодството, пълното материално-техническо обезпечаване на администрацията и провеждане на процедури по ЗОП.

От 2018 г. до 2021 г. е главен експерт в Министерството на околната среда и водите, като дейността му е насочена към изготвяне на всички видове актове и одобряваните с тях документации, свързани с подготовка, стартиране и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпили оферти по обществени поръчки, извършване на всички действия предвидени в ЗОП след приключване на договора, окомплектоване, архивиране и опис на досиета на поръчките.

През октомври 2023 г. е избран за общински съветник в Столичния общински съвет.

  

Галерия снимки от Възпитаник на УНСС е новият председател на Столичния общински съвет ...