Асоциация „спиритсБЪЛГАРИЯ“ обяви началото на конкурс за дигитална рекламна кампания за отговорната консумация на алкохол за студенти от УНСС

сряда, 07 февруари 2024 16:28

Асоциацията на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки „спиритсБЪЛГАРИЯ“ проведе образователен семинар пред студенти от УНСС на тема „Отговорната консумация на алкохол от младите възрастни“. Лекторите разясниха пред студенти от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ същността на алкохола, видовете алкохол, как действа на организма, за колко време се разгражда, рисковете да караш автомобил в нетрезво състояние, вредата от прекомерната употреба на алкохол, опасността от алкохолната зависимост.

Проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ на УНСС, поздрави Асоциацията за социално отговорната кампания.

Гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" и проф. д-р Христо Катранджиев, ръководител на Катедрата

Ралица Скорчева, председател на Асоциацията, и Гергана Гевезова, изпълнителен секретар, акцентираха върху необходимостта от познаване на рисковете при консумацията на алкохол и дадоха насоки за отговорно пиене, като обясниха и в кои моменти НЕ трябва да се пие алкохол, а именно - при бременност, шофиране, работа с машини, работа на опасен терен, спортуване, явяване на изпит, както и при определени болестни състояния. Специално засегнаха темата за шофиране в нетрезво състояние и измененията от миналата година на Закона за движение по пътищата, които засилват наказанията, като освен голяма глоба нарушителят може да остане без книжка и да влезе в затвора.

Гергана Гевезова и Ралица Скорчева

Асоциацията и УНСС обединяват усилията си в повишаване осведомеността на студентите относно необходимостта от отговорна консумация на алкохол и насърчаване на отговорно и разумно поведение.

Интерес предизвика измерването на количеството чист алкохол (етанол) в една напитка, констатирането на алкохолните единици в организма след консумация на различни видове алкохол и за колко време този алкохол може да се разгради.

Формулата за измерването може да намерите тук. 

Първо място на миналогодишния конкурс за дигитална кампания за отговорна консумация на алкохол е спечелил именно студентът, чиито проект включва и дигитален калкулатор с QR код по съответната формула за измерване на алкохолните единици и времето за разграждане преди да решите да шофирате.

Организаторите обявиха и стартирането на тазгодишния студентски творчески конкурс за дигитална рекламна кампания за отговорната консумация на алкохол от младите възрастни „Кога и колко?“. В него могат да участват студенти, които понастоящем учат в УНСС, индивидуално или групово, като се препоръчва да се формират отбори по 4 човека, които да обединят всичките си знания и умения, за да предложат краен продукт, който би бил сравним с такъв на истинска рекламна агенция.

Регламента за конкурса можете да намерите тук.

Проектите трябва да са придружени от заявка за участие, която съдържа името на участника, специалността, курса, факултетния номер, името на проекта, кратко описание на проекта, списък на всички изпратени материали, дата на подаване, имейл и телефон за обратна връзка.

Заявката за участие можете да намерите тук.

Освен студенти от УНСС в конкурса ще се включат и студенти, които понастоящем учат в Нов български университет и Националната художествена академия.

Предложението за дигитална кампания за отговорна консумация на алкохол от младите възрастни трябва да включва: име на проекта, слоган, текстова част, в която да се обясни концепцията и мотивацията за нейното създаване, предложение за медийно разпространение и представяне на  дигитален продукт, който може да се състои от: комикс, игра, викторина, видео, анимация, калкулатор, мобилно приложение или всякакво друго визуално послание, което може да въздейства на публиката с цел по-висока осведоменост относно отговорната консумация на алкохол.

Документите за конкурса включват и декларация за авторското право, която можете да намерите тук.

Изпращане на проектите - заявка за участие заедно с готовия творчески продукт е до 23.59 ч. на 21 април 2024 г. на имейл адрес:  [email protected].

Журито за разглеждане на проектите ще се състои от преподаватели от трите университета, както и от представител на Асоциацията „спиритисБългария“.

Разглеждане на проектите: 22 април – 10 май 2024 г.

Наградите са:

1-ва награда  - 5 000 лв.

2-ра награда  - 3 000 лв.

3-та награда  - 1 500 лв.

Тържествена церемония за публично обявяване на наградите ще се организира в средата на май 2024 г. в УНСС.

Координатор от страна на УНСС във връзка с организирането и провеждането на конкурса е гл. ас. д-р Борислава Стоименова от катедра „Маркетинг и стратегическо планиране" и студентите, които имат намерение да участват в конкурса, биха могли да се обърнат за разяснение и консултантска помощ към нея.

„Целта на този конкурс е да подтикнем младите хора освен към създаването на един интересен маркетингов продукт, но и към разумна и отговорна консумация на алкохол, която остава в рамките на доброто обществено поведение и настроение. Целта е чрез участието си в конкурса студентите да променят нагласите си по отношение на консумацията на алкохол, както и да повлияят на връстниците си да се замислят за собственото си потребление“, каза Гергана Гевезова, генерален секретар на Асоциацията.

 

Галерия снимки от Асоциация „спиритсБЪЛГАРИЯ“ обяви началото на конкурс за дигитална рекламна камп ...