Академията за иновации и развитие на висшето образование организира среща в УНСС с представители на висшите училища в България и на студентските съвети

понеделник, 05 февруари 2024 14:19

Дискусия на тема „Висшето образование в България“, организирана от Академията за иновации и развитие (АИР) се проведе в УНСС с представители на висшите училища и студентските съвети към тях.

Акад. проф. д-р Иван Величков, председател на Академията за иновации и развитие, благодари на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров за домакинството и постави рамката на дискусията като акцентира на целта: „Стремежът на България е да се превърне в силен притегателен център на висшето образование с европейски атрактивен профил за студентите от Европа и света. Необходимо е да се засили връзката с иновациите и науката, както и с пазара на труда“, каза академик Величков и допълни: „Голяма гордост и радост е, че именно УНСС  е с най-висока институционална акредитация сред българските университети, тоест висшето училище, което предлага най-качествено висше образование, за което трябва да го поздравим“.

Секретарят на Студентския съвет при УНСС Калоян Стефанов приветства участниците в конференцията: „Форуми на такова високо ниво помагат за развитието на научния потенциал на колегите и за намиране на правилните пътища за развитие на висшето образование у нас“. Той ги поздрави и от името на Националното представителство на студентските съвети.

Заместник-деканът по учебната работа на Общоикономическия факултет доц. д-р Николай Величков, който е и заместник-ръководител на катедра „Икономикс“ в УНСС, отбеляза, че инициативата е „от полза както за цялото общество, така и конкретно за науката и образованието. Поставя на дневен ред изключително важни въпроси, които имат смисъл да бъдат обсъждани, за да се намери правилният път за тяхното решаване“.

Конференцията беше открита с песента „Българи“ в изпълнението на Мария Велкова, а Янко Лозанов рецитира „Азбучна молитва“ на Константин Преславски.

Акад. проф. д-р Иван Величков направи преглед на развитието на висшето образование в България, като акцентира на трите изходни аспекта: това, че България е една от най-старите осем европейски държави с над 13-вековна история с приноси към човешкия род, която не е променяла името и традициите си; фактът, че висшето образование в България е с над 150-годишно развитие и че в момента образованието е съвместимо с европейското. Той оцени високо рейтинговата система на висшите училища в България, която обхваща 48 индикатора и наистина класира по 52 висши учебни заведения в България по качеството на предлаганото образование.  

Доц. д-р Николай Величковакад. проф. д-р Иван Величковдоц. д-р Боряна Трифонова и Калоян Стефанов

Председателят на АИР разясни и целта за създаването на Академията, която в момента е на 10 години, а именно - осъществяване на професионален контакт с висшите училища, с МОН и други държавните институции с цел подобряване на висшето образование. За осъществяването на тази цел през годините са сключвани многобройни договори за обмен на научни постижения с висшите училища не само в България, но и по света, организирани са семинари, форуми и конференции, разработвани са стратегии, програми, проекти, конкурси. „Целта на днешната среща е и да обявя конкурса за творчески публикации от страна на висшите училища и студентските съвети на тема „Развитието на висшето образование в България – анализи, предложения, решения“, които ще бъдат публикувани в IV юбилеен сборник на АИР“, каза председателят на АИР.

Доц. д-р Боряна Трифонова, секретар на АИР, напорми, че срокът за подаване на текстовете е до 24 май 2024 г., а номинираните материали ще бъдат издадени в сборника през месец юли.

Дискусията продължи няколко часа като се обсъдиха проблемите на висшето образование, големият дял на младежите, които нито учат, нито работят – 15.1%, необходимите промени в модела на образованието, методите за подобряване на качеството на образование, въвеждането на изкуствения интелект и други важни теми, засягащи образованието.

Естествено се коментира и предложението на правителството за отпадането на таксите за студентите в държавните висши училища за държавната поръчка.

   

Галерия снимки от Академията за иновации и развитие на висшето образование организира среща в УНСС ...