Председателят на Икономическия и социален съвет г-жа Зорница Русинова и нейни колеги представиха темата „Еврото, еврозоната и влиянието върху българската икономика“ по случай 20-годишнината на институцията

сряда, 29 ноември 2023 10:06

Председателят на Икономическия и социален съвет г-жа Зорница Русинова и членове на Председателския съвет на Институцията представиха пред студенти по случай 20 години от основаването на гражданския парламент лекция на тема „Еврото, еврозоната и влиянието върху българската икономика“. В рамките на посещението ректорското ръководство проведе среща с представителите от Икономическия и социален съвет (ИСС) в зала „Академична“, в която преди 20 години на 10 декември е започнала историята на ИСС с първата организирана сесия и първите взети становища. В срещата участва първят председател на Съвета проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС.

Проф. д-р Матилда Александрова, зам.-ректор по учебната дейност; доц. д.н. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество (на втория ред); проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС, ректорът проф. Димитър Димитров, г-жа Зорница Русинова, председател на ИСС и г-н Пламен Димитров, зам.-председател на ИСС от групата на синдикатите и д-р Богомил Николов, зам.-председател на ИСС от група на гражданските организации  (от дясно наляво)

Лекторите, които участваха в представянето на темата „Еврото, еврозоната и влиянието върху българската икономика“ и позицията на ИСС, бяха г-н Пламен Димитров, зам.-председател на ИСС от групата на синдикатите и президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ),  д-р Богомил Николов, зам.-председател на ИСС от групата на гражданските организации и изпълнителен директор на Българска национална асоциация „Активни потребители“ и г-н Димитър Бранков, представител на Българската стопанска камара, представляващ работодателите.

Темата „Еврото, еврозоната и влиянието върху българската икономика“ ректорът проф. Димитър Димитров определи като важна и актуална. Той обърна внимание на задълбочената и сериозна експертиза, която носи тази институция, нейната дълга история и възможностите, които дава. Ректорът проф. Димитров посочи и приноса на Съвета към различни въпроси, касаещи обществото, които са разрешавани по интелигентен и цивилизован начин. И допълни, че в публичното пространство се водят много разговори за еврото и еврозоната, към които трябва да се чуе и експертното мнение, експертиза, която може да даде ИСС.

Ректорът проф. Димитър Димитров, г-жа Зорница Русинова, г-н Пламен Димитров и д-р Богомил Николов (от дясно наляво)

„Икономическият и социален съвет е единственият по рода си консултативен орган, който дава възможност на гражданите, членувайки в работодателски и синдикални или неправителствени организации, да участват във вземането на решения чрез консултиране на Народното събрание, Президентството и изпълнителната власт“, посочи председателят и възпитаник на УНСС г-жа Зорница Русинова. Тя подчерта, че Съветът е единствен по рода си, защото е орган, който след дълги дебати излиза с консенсусно мнение за важни икономически или социални въпроси. За тези 20 години има стотици становища и анализи, излезли като резултат от работата по важни за страната процеси. Начинът по който постигаме целите е свързан с два приоритета – България да стане пълноправен член на еврозоната и на Шенгенското пространство. ИСС е единственият, който има независим анализ за това какво е влиянието на влизането на България в еврозоната върху доходите и инфлацията. Консенсусно е мнение на трите групи, които са представени в Съвета – работодатели, синдикати и граждански организации по въпроса за ползите и какъв би бил допълнителният икономически растеж на страната ни влизайки в еврозоната. Считам, че вие като млади хора бихте могли да бъдете проводник на всички тези идеи в нашето общество, защото през последните години се създаде колебание в част от обществото доколко влизането ще бъде положително.“ Тя уточни, че ще споделят с тях какво е мнението на ИСС. „Тази дискусия е много навременна защото тази седмица в Парламента започва обсъждане на бюджета за следващата година. Важно е бюджетът да бъде разумен, щедър социално, за да изпълним критериите си за влизането в еврозоната.“

На срещата в зала „Академична“, в която е започнала историята на ИСС, ректорът проф. Димитър Димитров обърна внимание на 20-годишното партньорство между УНСС и ИСС. Той определи, че Съветът изпълнява мисията да бъде не само партньор в управлението на държавата, но и двигател на гражданското общество към напредък и справедливост.

Г-жа Зорница Русинова също подчерта голямото значение на дългогодишното партньорство между двете институции. И припомни, че ИСС е демократичен форум на гражданското общество, един от ангажиментите на страната ни в процеса на присъединяване към Европейския съюз, който ангажимент се реализира успешно. Тя посочи, че важна част от работата на Съвета е връзката с младите хора, които са по-скептични към обществените каузи, но темата за еврозоната ги вълнува.

Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС и първи председател на ИСС, обърна внимание, че по идея на ректора проф. Димитър Димитров се подготвя изложба „Университетът и гражданският парламент на България“ по повод 20 години от създаването на Икономическия и социален съвет, пречупена през погледа и участието на възпитаниците и преподавателите на УНСС в различните органи на Съвета. „Изложбата се отнася за приноса на УНСС в създаването и развитието на Съвета и сътрудничеството между двете институции.“ 

Проф. д-р Матилда Александрова, проф. д-р Димитър Димитров, проф. д-р Лалко Дулевски,   доц. д.н. Михаил Мусов, г-жа Гергана Кирилова, директор дирекция „Кабинет на ректора“

Д-р Богомил Николов, г-жа Зорница Русинова,д-р Пламен Димитров, д-р Любослав Костов, главен икономист на КНСБ и преподавател в УНСС и други представители на ИСС (от дясно наляво)

Галерия снимки от Председателят на Икономическия и социален съвет г-жа Зорница Русинова и нейни ко ...