Публична лекция за същността, историята и перспективите на политическата икономия представи пред студенти доц. Румен Андреев

вторник, 28 ноември 2023 17:30

Доц. д-р Румен Андреев, зам.-декан по качеството и международното сътрудничество на Общоикономическия факултет и ръководител секция „Социално-икономически теории“ към катедра „Политическа икономия“, разгледа пред студенти темата „Политическа икономия – същност, история, перспективи“. Той посочи, че целта на лекцията е да представи по достъпен и възприемчив начин политическата икономия, като уточни, че икономическата наука започва именно с политическата икономия, чиято цел е да обяснява „истината в света“.

Доц.Румен Андреев обърна внимание, че „процесите на производство, разпределение, размяна и потребление винаги са съществували в човешката история независимо дали някой се е опитал да ги обяснява, или не. Политическата икономия анализира тези процеси“. Той допълни, че като наука тя възниква през XVIII век, в епохата на Просвещението.

Доц. Румен Андреев разгледа подробно основните дейности, които изследва политическата икономия – производството, разпределението, размяната и потреблението, както и понятията, с които борави науката, като класа, световно неравенство, доход, източници на богатство, земя, производство, колониализъм, меркантилизъм и др.

Лекцията предизвика множество въпроси и породи интересни дебати.

Галерия снимки от Публична лекция за същността, историята и перспективите на политическата икономи ...