Международна научна конференция „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“

вторник, 28 ноември 2023 17:06

В УНСС се проведе международна научна конференция на тема „Emerging Technologies and Education on Non-Proliferation“, организирана от катедра „Национална и регионална сигурност“.

В рамките на събитието бяха представени резултатите по проект „Developing Controls for R&D Involving Dual-Use Technologies: Internal Compliance Programme Tools“ („Разработване на механизми за контрол на научноизследователската и развойната дейност (НИРД), включващи технологии с двойна употреба: инструменти за вътрешна програма за съответствие“), който катедра „Национална и регионална сигурност“ изпълнява.

Доц. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“, ректорът на УНСС и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров, гл.ас. д-р Атанас Димитров Димитров от „Национална и регионална сигурност“
(от ляво надясно)

„Темата на конференцията е изключително важна, защото в рамките на програмата ще бъдат обсъдени разработването на контролни механизми за НИРД, включващи технологии с двойна употреба. Технологиите и иновациите, които възникват следва да бъдат регулирани, тъй като притеснението е, те да не се използват за военни цели или тяхното използване поне да бъде контролирано. Защото вече говорим и за т.н. разрушителни технологии. Влиянието на разрушителните технологии върху съвременните общества се изразява в три основни направления: геополитическо влияние, социално въздействие и влияние върху отбраната и въоръжените сили.  Европейският съюз и САЩ работят за ясен контрол върху тези технологии. Трябва да има механизми и политика на държавата и нейните отговорности при управлението на научноизследователската и развойната дейност в интерес на сигурността и отбраната“, каза при откриване на конференцията ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, който е и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“.

Конференцията се проведе в три сесии. В рамките на първата сесия с тематично направление „Основни теми в областта на контрола на нововъзникващите и разрушителните технологии“, ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изнесе презентация на тема „Университетският изследователски процес при разработване на контролни механизми за НИРД, включващи технологии с двойна употреба“. Доц. д-р Георги Пенчев от катедра „Национална и регионална сигурност“ направи общ преглед на целите и резултатите на проект „Developing Controls for R&D Involving Dual-Use Technologies: Internal Compliance Programme Tools“ („Разработване на механизми за контрол на НИРД, включващи технологии с двойна употреба: инструменти за вътрешна програма за съответствие“).

По време на втората сесия с тематично направление „Международни и национални дейности и документи“ доц. д-р Светослав Спасов от катедра „Национална и регионална сигурност“ и директор на Центъра за подкрепа на ядрената сигурност на УНСС изнесе доклад с тема „Международен режим на контрол“, гл. ас. д-р Атанас Димитров от катедра „Национална и регионална сигурност“ представи „Университетският изследователски процес при разработване на контролни механизми за НИРД, включващи технологии с двойна употреба“. „Регулаторните изисквания за контрол на технологиите с двойна употреба и нововъзникващите технологии“ беше темата на презентацията на гл. ас. д-р Екатерина Богомилова от катедра „Национална и регионална сигурност“ и директор на международната магистърска програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“.

В третата сесия доц. д-р Велизар Шаламанов от Института по информационни и комуникационни технологии на Българската академия на науките (БАН) изнесе презентация с тема „Подобрен контрол на износа чрез засилено обучение на изследователите“.

На конференцията присъстваха преподаватели, докторанти и специалисти от практиката.

Научният форум продължи с ползотворна дискусия.

Галерия снимки от Международна научна конференция „Emerging Technologies and Education on Non-Prol ...