Експерти от IBM България представиха темата „Лидери и лидерски стилове“ пред студенти от трети курс на специалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“

понеделник, 20 ноември 2023 11:10

Виктория Илчева (специалист доставчици и снабдяване за района на Германия, Австрия и Швейцария), Владимир Николов (организатор на процеси по снабдяване) и Кристина Стойчева (ръководител снабдяване за района на Европа, Близкия изток и Африка) от IBM България представиха темата „Лидерство и лидерски стилове“ пред студенти от трети курс на специалностите „Бизнес икономика“ и „Индустриален бизнес“. Срещата е част от поредицата лекции, организирани по повод 75-годишнината на катедра „Индустриален бизнес“.

Експертите представиха пред студентите систематизирано и изчерпателно своите знания за лидерството, лидерските стилове, факторите, които оказват влияние върху ефективното лидерство, и опита им в IBM.

В своята презентация гостите подчертаха, че лидерите умеят да вдъхновяват, стимулират, ентусиазират хората и притежават силата да направляват и въздействат на служителите, а също така успяват да организират действията на членовете на екипа ефективно. Акцентираха върху качествата, които лидерът притежава, като направиха съпоставка между формалния и неформалния лидер. Обясниха каква е ролята на лидера за повишаване на мотивацията на човешките ресурси и важността на способността му да се адаптира към бързо променящата се бизнес среда, която предоставя множество предизвикателства в управлението.

Засегнаха въпроси, свързани с фирмената култура, приноса на служителите в стратегията на компанията, важността на обратната връзка и на атестацията. Изчерпателно разгледаха различните видове лидерски стилове и дадоха множество примери от личната си практика. В края на лекцията гостите поставиха задача на студентите под формата на ролева игра.

Студентите демонстрираха значителен интерес по отношение на представената информация и поставиха редица въпроси на експертите по време и в края на срещата.

Организатори на събитието са доц. д-р Вяра Милушева, от страна на катедра „Индустриален бизнес“, УНСС, и Магдалена Хаджова, експерт по поглъщания и сливания, от страна на IBM България.

   

Галерия снимки от Експерти от IBM България представиха темата „Лидери и лидерски стилове“ пред сту ...