Кръгла маса „Фокусът на туристическата индустрия се измести към здравните дестинации – новият приоритет на потребителите“

петък, 17 ноември 2023 16:22

Катедра „Икономика на туризма“ проведе първата по рода си кръгла маса „Фокусът на туристическата индустрия се измести към здравните дестинации – новият приоритет на потребителите“. Темите, които бяха засегнати включваха бранд България - гостоприемство в четири сезона, развитие на здравните дестинации, ролята на местната власт и организациите за управление на туристическите райони. По време на кръглата маса експертите от катедрата представиха 9-те туристически района – Родопски, Рило-Пирински, Старопланински, Бургаски, Варненски, Долината на розите, Тракийски, Дунавски и Софийски.

На откриването проф. д-р Мариана Янева, ръководител катедра „Икономика на туризма“ посочи, че целите, които си поставя катедрата са в контекста на това, че университетите са средище между средното и висшето образование, бизнеса, централната и местната власт. „За първи път организираме подобна кръгла маса. Досега се фокусирахме върху срещи с бизнеса и средните училища, но решихме, че за да работим по-ефективно за развитие на българския туризъм, трябва да имаме по-широк форум и посланията, които излъчваме публично да бъдат в помощ на всички. Ние като изследователи, подготвили много от кадрите на високи позиции, сме решили да разширим партньорската листа и тази кръгла маса е първи опит в тази посока. Днешната тема, върху която се фокусираме е, че трябва да ребрандираме имиджа на дестинация България в посока на това да усвояваме целогодишно туристи.“ Тя уточни, че „ако не говорим за един нов бранд България с няколко подбранда, няма как да постигнем по-високо ниво на развитие на българския туризъм. „Нашите проучвания и проекти са насочени към здравния туризъм, защото здравето е приоритет за всички нас. Друг вид туризъм, който искаме да влезе в туристическото портфолио на България е бизнес туризмът.“  

Тя посочи пред присъстващите, че иска да обсъдят възможностите и форматите, чрез които може взаимно да помогнат на изпълнителната и законодателната власт.

Проф. Мариана Янева посочи, че катедрата ще реализира идеята да се направи Социален младежки клуб, както и да се организират кръгли маси и с ученици. Ръководителят на катедра „Икономика на туризма“ каза, че иска „УНСС да бъде средище и да се говори, популяризира и ребрандира България, да отправяме позитивни и правилни послания за бранд България“.  

Гл. ас. д-р Никола Гайдаров, проф. д.н. Таня Парушева, един от основателите и преподавател в Катедрата, проф. д-р Еленита Великова, доц. д-р Ася Панджерова, ас. д-р Ралица Георгиева

Срещата уважи г-н Ергин Емин, председател на Асоциацията на българските градове и региони (на снимката долу в средата). Присъстваха представители от общините Мирково, Чавдар, Сливница, Своге, Костинброд, Горна Малина, район София, експерти, представители на бизнеса, един от които дългогодишен партньор на катедрата - Владимир Ников, който сподели своя опит и добри практики.

На срещата присъстваха още д-р Дарина Сулева, представител на бизнеса от района, Димитрина Помакова, експерт от спа и уелнес индустрията, Никола Петков, генерален директор на Kings Valley Medical Spa Hotel и директор на общинско предприятие по туризъм Казанлък арт", Ангел Георгиев, депутат от партия Възраждане", д-р Виолета Донева, ръководител на експертна група по туризъм на ДБ, Румен Диканчев, бизнес консултант за район София и дългогодишен представител на международни туроператори.

 

Галерия снимки от Кръгла маса „Фокусът на туристическата индустрия се измести към здравните дестин ...