Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изнесе доклад за финансирането на висшето образование на тържественото заседание на Съвета на ректорите

петък, 17 ноември 2023 16:30

Доклад на тема „Финансиране на българското висше образование – действащи модели и перспективи за промяна“ изнесе ректорът на УНСС и главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища на Република България проф. д-р Димитър Димитров на тържественото заседание на Съвета на ректорите, на което в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова, председателя на парламентарната комисия по образование и наука Красимир Вълчев, 44-ма ректори на висши училища, бивши членове на Съвета и гости, бяха отбелязани 30 години от създаването на Съвета на ректорите.

В разработването на доклада участва и акад.чл.-кор.проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев" и зам.-председател на Съвета на ректорите. Документът включва анализ на моделите на финансиране на висшето образование, държавна политика, предимства и недостатъци на съществуващите модели на финансиране и предизвикателства в управлението на висшите училища.  

Съветът на ректорите изразява своята готовност да предостави целия свой управленски потенциал на министъра на образованието и науката, на Парламентарната комисия по образование и наука и на всички, свързани със законотворческия процес държавни структури и институции в подкрепа на въвеждането на описаните промени. Апелът на Съвета на ректорите, който ще бъде оформен в официално писмо до институциите е Създаване на работна група с активното участие на Съвета на ректорите в Република България за осъвременяване на модела на формиране на държавната субсидия; преосмисляне на въведения през 2020 г. нормативен текст, който въвежда  идеята за минимална работна заплата в сектора и да се върне към  отношенията „възложител – изпълнител“ в чистия им вид отпреди 2020 г; определяне на щатове на академичния състав, чиято издръжка държавата поема; предвиждането на процент постоянни целеви разходи за издръжка на материалната база, предоставена за ползване на висшите училища; защита не само на специалности, но и на знанието като цяло.

Снимка: БТА

Гост на ректорите беше вицепрезидентът Илияна Йотова: „Не позволявайте да ви облекат в униформа! Въпреки всички трудности останете свободни и независими. Не се поддавайте на влиянието на политическата конюнктура, защото вие сте по-дълголетни от нея и историята вас ще помни с това, което правите за бъдещето на България“. С тези думи се обърна тя към присъстващите на тържественото заседание.

Снимка: БТА

„За своите 30 години Съветът на ректорите извоюва своя авторитет на институция, която създава и отстоява позиции, задава посоки на развитие във висшето образование в България – толкова важна сфера за обществото и държава. Съветът на ректорите се превърна във важния партньор при формирането на националните политики, но и в конструктивния критик на държавните институции. Съветът на ректорите е институцията, която предлага реформи, но и се противопоставя на всяка необмислена промяна, защото добре преценява последствията", подчерта в приветствието си Йотова.

„Съветът на ректорите въплъщава в най-висока степен идеята за автономия на висшите училища. За мен вашата най-голяма мисия е да пазите солидарността помежду си. Мисията на съвета е да се издига над неизбежните групови интереси и да гледа цялото, да бъде изразител преди всичко на общия за цялата система на висшето образование интерес, който е и интересът на нашите деца, на младите хора, които утре ще строят България", посочи вицепрезидентът. Тя подчерта, че общият интерес е българските университети да бъдат конкурентни в европейското и световното образователно пространство, а не да се стремят да бъдат конкуренция едни на други, да се създават нови, иновативни форми и условия, които да привличат и задържат българските и чуждестранните студенти и да насърчават младите учени да се обучават и развиват в България.

Снимка: БТА

Тържественото заседание се водеше от акад. Лъчезар Трайков - председател на Съвета на ректорите, и ректор на Медицинския университет в София. „Независимо от трудностите и проблемите, Съветът на ректорите доказа, че именно ефективността на връзките помежду ни са основата, върху която градим реформи. Когато сме действали в консенсус и съгласие, винаги сме постигали добри резултати. Когато подобно партньорство е липсвало, се е стигало до напрежение. Ние проявяваме дълбоко разбиране към проблемите и сме готови за сътрудничество с държавните институции, създаващи и прилагащи политиките в областта на висшето образование и науката. На нас трябва да се гледа като на предвидим и лоялен партньор, но коректив на определени решения", каза ректорът на Медицинския университет в София акад. Лъчезар Трайков в тържественото си слово в зала 6 на НДК.

Празничното Общо събрание се проведе именно с акцент върху все по-недостатъчното финансиране от държавата, което ректорите нарекоха "унизително". В края на събранието си те заявиха, че ще  се обърнат с отворено писмо до президента и премиера по повод ниския бюджет, планиран за висше образование 2024 г., в който няма надграждане на нито една започната политика. „Това, че сме академични хора и запазваме добрия тон, не значи, че ще отстъпим от екзистенц минимума, защото вече нещата са опрели до оцеляване", заяви акад. Трайков.

Според него висшето образование у нас се намира в непознати досега условия - на очаквана демографска криза и изчерпан вътрешен пазар, като единствената алтернатива да няма закрити университети е отварянето им към чуждите студенти. По думите на акад. Трайков е необходим нов модел на финансиране на висшите училища, тъй като сегашният, при който държавата всяка година додава финансови средства на университетите, за да гарантира минималните заплати за асистентите, е вреден и създава уравниловка.

През 2021 г. за първи път бе фиксиран размер на минималната заплата за най-ниската академична длъжност „асистент" - 1300 лв. Тази сума се вдигаше постепенно, като според последното увеличение от тази година тя следва да достигне 1810 лв. От тогава досега обаче държавата всяка година дава допълнително средства за покриване на въпросния увеличен размер на минималните възнаграждения, като последно бяха дадени 16 млн. лв. Според ректорите това поставя висшите училища в унизително положение да разчитат на волята на МС, освен това те оспорват правилността на самата идея за определяне на минимални възнаграждения, още повече че те влияят на заплатите и на доценти, и на професори, за които държавата не осигурява повече средства.

Снимка: БТА

В рамките на тържественото заседание проф. д-р Димитър Димитров връчи на акад. Лъчезар Трайков поздравителен адрес от Университета за национално и световно стопанство и възпоменателна монета издадена по повод 100-годишния юбилей на икономическия университет.


Съветът на ректорите на висшите училища в Република България обединява ръководствата на всички български университети с различни полета на обучение и научни дейности, с различни мащаби и място в световната листа на университетите, се посочва в сайта на сдружението. С уважение към традициите, с натрупания опит и постигнатите резултати Съветът на ректорите в България винаги е защитавал своята обществена мисия. Като съосновател на Асоциацията на европейските университети, Съветът на ректорите намери свое достойно място и в европейското университетско семейство.


      

Галерия снимки от Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров изнесе доклад за финансирането на ви ...