УНСС вече е член на Magna Charta Universitatum

четвъртък, 26 октомври 2023 11:40

Университетът за национално и световно стопанство вече е университет, подписал престижната Magna Charta Universitatum (Магна харта на университетите) и с това става нейн член от октомври 2023 г.

Magna Charta Universitatum е документ, който първоначално е подписан от 388 ректори и ръководители на университети от цяла Европа и извън нея на 18 септември 1988 г., когато се навършват 900 години от създаването на Болонския университет.


През 1988 г. по случай 900-годишнината на Болонския университет е подписана Магна харта на университетите - декларация и утвърждаване на основните принципи, на които трябва да се основава мисията на университетите.

  • Първият принцип е независимостта: научните изследвания и преподаването трябва да бъдат интелектуално и морално независими от всякакви политически влияния и икономически интереси.
  • Вторият е, че преподаването и научните изследвания трябва да бъдат неразделни, а студентите да бъдат ангажирани в търсенето на знания и по-добро разбиране.
  • Третият принцип определя университета като място за свободни изследвания и дебати, отличаващо се с отвореност към диалога и отхвърляне на нетолерантността.

Повече от 960 университета от 94 държави са подписали една или и двете Магна харта на университетите, изготвени през 1988 г. или през 2020 г.


   

Галерия снимки от УНСС вече е член на Magna Charta Universitatum ...