С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбелязва 45 години от създаването си

петък, 05 октомври 2012 14:53

С двудневна международна конференция „Приложение на информационните и комуникационните технологии и статистиката в икономиката и образованието – 2012“ катедра „Информационни технологии и комуникации“ отбеляза 45 години от основаването си. На честването присъстваха заместник-ректори на УНСС, ръководители на факултети и катедри, представители на други университети от страната и чужбина.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор по електронизацията и ръководител на катедрата-юбиляр, проследи хронологията от създадената през 1966 г. катедра “Стопанско управление и машинна обработка на икономическата информация” досега. Той изтъкна ролята на основателите и първите ръководители на академичното звено  - проф. д-р Румен Янакиев, проф. д-р Атанас Ганев, проф. д-р Ангел Бъчваров и др. „За изминалите 45 години катедрата е обучила 3500 специалисти, които днес работят в различни страни. Ние сме горди с тези наши студенти – участници в европейската общност“, подчерта проф. Кисимов.

 В голямата конферентна зала

„Вашата наука има огромно предимство пред другите и то е, че веднага се превръща в практика“, заяви проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност на УНСС, който поздрави катедрата от името на ректора на университета. Проф. Гоев посочи примери от приложението на информационните технологии в самото висше училище – системата  "Web-Студент", тестовия център, провеждането на електронните изпити и др., като обобщи, че едва ли през последните години има нещо, което да не е свързано с тези технологии.

С приветствие към  катедра „Информационни технологии и комуникации“ се обърна и проф. д-р Веселка Павлова, зам.-ректор по обучението в ОКС „Магистър“ и дистанционно обучение и ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“. Тя посочи, че сериозните изисквания към кандидат-студентите в тази специалност са и гаранция за високото ниво на обучение и качество на бъдещите специалисти.

От ляво на дясно: проф. Павлова, проф. Кисимов, проф. Гоев

За достойнствата на катедрата, известни на научната общност у нас и в чужбина, говориха ректорът на Азербайджандския  технически университет проф. Хавар Мамедов, акад. Кирил Боянов, един от създателите на изчислителната техника в България, доц. Евгени Радев, бивш ръководител на катедрата, доц. Желязко Желязков, проф. д-р Камелия Стефанова, декан на факултет „Приложна информатика и статистика“.

Катедрата-юбиляр и нейният ръководител проф. Валентин Кисимов, получиха поздравителни адреси от Икономическия университет във Варна, СА „Димитър Ценов“ – Свищов, ХТМУ в София.

На първия ред: акад. Боянов (първият вляво) и проф. Мамедов (последният вдясно)

За пръв път се организира такава конференция с толкова голямо участие, изтъкна проф. Валентин Кисимов при откриването на форума. За това говори и фактът, че в програмния й комитет влизат представители от 17 страни от четири континента, че участват 123 автори от 12 страни – от Бразилия, САЩ и Мексико до Русия, Украйна, Азербайджан, Турция, Молдова…

Спонсори на проявата са фирмите Microsoft и dWare. Докладите от международната конференция ще бъдат издадени в специален сборник и публикувани в международно научно списание.

Участници в конференцията

Галерия снимки от С международна конференция катедра "Информационни технологии и комуникации" отбе ...