III Национална докторантска конференция по социология

петък, 26 май 2023 10:27

Катедра „Икономическа социология“ беше домакин на III Национална докторантска конференция по социология и организатор съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски“,  Института по философия и социология при БАН,  Югозападния университет „Неофит Рилски“, Нов Български университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и Българската социологическа асоциация.

Проф. Георги Петрунов, доц. Михаил Мусов и доц. Михаела Мишева (от ляво надясно)

Доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, откри конференцията от името на ректора на УНСС проф. Димитър Димитров и акцентира на дейностите, които Университетът предприема по отношение на развитието на докторантите си: „Като част от мандатната програма на ректора ние въведохме изцяло нови учебни планове за всички докторски програми, които получиха много висока оценка в процеса на акредитация на нашия университет. Докторантите са задължителни участници във всички университетски проекти. Допълнително, създадохме специален тип проекти, предназначени за младите учени. Ръкописи на докторанти се приемат във всички наши научни списания. Големи са и възможностите в рамките на нашия европейски университет ENGAGE.EU – споделени курсове за докторанти, семинари, конференции, както и собствена платформа за научно сътрудничество и споделяне на изследователски идеи. Подобни възможности не са съществували никога преди“.

Той подчерта, че това е първото събитие от 104-ата година на Университета и го определи като знаково  – първото събитие да бъде посветено на бъдещите таланти на академичната общност, духът на следващото поколение преподаватели и изследователи. 

„Благодаря на доц. Мишева за инициативата за провеждане и организацията на форума, в който участват докторанти от пет университета и от две институции.  Младите учени имат възможността да обменят мисли, да развият своите тези, да се обединят в изследователска общност. Този форум помага не само за засилване на междуинституционалното сътрудничество, но и за развитие на науката в областта на социологията, за опознаване на съвременните и исторически очертания на социалната реалност. Той се превърна в един представителен форум и докладите ще бъдат публикувани в сборник, индексиран в CEEOL“, каза доц. Мусов.

Доц. д-р Михаела Мишева от катедра „Икономическа социология", член на Научно-организационния съвет, подчерта значението на формата на конференцията, в който всеки докторант има дискутант по темата, което дава възможност за широка дискусия, необходима за развитието на научните изследвания.

До конференцията бяха допуснати 10 доклада на докторанти и доктори по социология, защитили през  2020, 2021, 2022 и 2023 г., чиито докторски дисертации включват провеждането на емпирично изследване с качествени и/или количествени методи и които отговаряха на предварително оповестените изисквания.

Докторант Михаела Монова от СУ „Св. Климент Охридски“ спечели наградата за докторант в начален стадий на обучение с представянето си на тема „Лекарската професия в капана на бюрократичната „свобода“: професионална автономия, конструиране на призвание и признание.“

Доц. Михаела Мишева връчва наградата на Михаела Монова

Докторант Емил Георгиев от катедра „Икономическа социология“ спечели наградата за докторант в напреднал етап на обучение с представянето си на тема „Организационни фактори за възникване на конфликт на трудовата роля в предприятието.“

Проф. д.с.н. Васил Киров връчва наградата на Емил Георгиев


Основното финансиране на събитието е от университетски проект

за финансиране на научен форум НФ17 / 2023 на УНСС.


    

Галерия снимки от III Национална докторантска конференция по социология ...