Сътрудничество с местната власт в Силистра

петък, 24 март 2023 14:58

Зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС проф. Цветана Стоянова и директорът на Междууниверситетския център за развитие на кариерата Атанас Димитров осъществиха срещи с местната власт и бизнеса в гр. Силистра. На тях бяха обсъдени перспективите за разкриване на специални програми, насочени към специфичните нужди на региона от квалифицирани кадри. Коментираха се и възможностите за стипендии, осигурени от бизнеса за талантливи деца от града и региона, като една от инициативите за стимулиране на младите хора да се завръщат като специалисти в родните си места.

Проф. Стоянова и кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов

С областния управител на Силистренска област бяха обсъдени възможностите да се използва експертизата на преподавателите от УНСС за консултации по отношение на различни проекти и инициативи на Областта.

С областния управител инж. Николай Неделчев, доц. д.н. Владислав Лазаров зам.-председател на НС на ТПК и представители на местния бизнес

На срещата доц. д.н. Владислав Лазаров, зам.-председател на НС на ТПК, сподели за подписания меморандум за сътрудничество с УНСС и че днешната среща е част от устойчивата и ефективна връзка между висшите училища, стопанските структури, пазара на труда и местната власт.

Вторият етап от посещението включваше срещи с ученици от Природо-математическата гимназия „Св. Климент Охридски“, Професионалната гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ и Езиковата гимназия „Пейо Яворов“.

Атанас Димитров, проф. Стоянова и зам.-кмета на гр. Силистра по хуманитарни дейности г-жа Мария Недялкова, възпитаник на УНСС (от ляво надясно)
С учениците от трите гимназии

Галерия снимки от Сътрудничество с местната власт в Силистра ...