Катедра „Икономика на туризма” организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища”

събота, 18 март 2023 10:22

Катедра „Икономика на туризма” проведе втора кръгла маса заедно със средните училища и бизнес партньори на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища”. Наред с преподавателите от катедрата на събитието присъстваха директори и преподаватели от професионални гимназии по туризъм в страната, представители на бизнеса, студенти и ученици.

Форумът откриха проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, зам.-ректор по учебната дейност и проф. д-р Мариана Янева, ръководител катедра „Икономика на туризма”.

Проф. д-р Мариана Янева, проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова, гл. ас. д-р Светослав Калейчев, научен секретар на катедрата (от ляво надясно)

Проф. Матилда Александрова акцентира върху факта, че в политиката на УНСС съществено място заемат подобен тип формати, стимулиращи интеграцията между средното, висшето образование и бизнеса. Тя обяви и новината, че от септември специалността ще се казва „Международен туризъм и икономика“ и обучението ще стане още по привлекателно за младите хора, които искат да се реализират в сферата на туризма.

Проф. д-р Матилда Александрова-Бошнакова

Проф. д-р Мариана Янева засегна конкурентните предимства на образованието по туризъм в УНСС спрямо обучението в останалите университети. Много силната връзка на теорията с практиката е основното предимство, тъй като част от преподавателите в катедрата са на високи управленски позиции в туристическия бизнес и студентите научават от „извора“ спецификите на професиите в туризма.

Проф. д-р Мариана Янева

Друго  предимство е модерното преподаване - дигитализирани са голяма част от уроците, които могат да се видят на интернет страницата на катедрата, както и в YouTube канала, специално разработен от катедрата. Освен това е направен нов сайт „Онлайн библиотека” с учебници и собствена туристическа литература.

Темата за предимствата на образованието в катедра „Икономика на туризма” доразви проф. д.н. Таня Парушева, един от основателите на катедрата.

Проф. д.н. Таня Парушева

Тя наблегна на учебната практика – 21 дни и преддипломните стажове, също 21 дни, които се провеждат в петзвездни хотели, водещи туристически агенции, атрактивни туристически обекти, от които студентите добиват голям практически опит. Задълбоченото изучаване на чужди езици също е приоритет на катедрата, както и сериозното изучаване на двете специалности „Икономика“ и „Туризъм“. „Не случайно завършилите специалността имат 100 % реализация, като някои достигат и до най-високи длъжности и постове“, допълни проф. д.н. Таня Парушева. В историята на катедрата има двама председатели на Комитета по туризъм и един министър на отбраната.

Високите резултати на катедрата по повод реализацията на студентите бяха доказани и от високите позиции, които заемат участниците от бизнеса, почти всички, завършили УНСС.

Кирил Радоев разказа за своя професионален опит, който е започнал от камериер общи площи и е достигнал до екзекютив  мениджър на хотел „InterContinental Sofia“, какъвто е в момента. „Туризмът преди всичко е работа с хора. Продават се преживявания, а не това, което може да се пипне“, каза на младите хора г-н Радоев.

Представители на бизнеса от дясно наляво: Кирил Радоев, Недялка Андреева, Адриана Ангелова, Тихомир Драганов, Десислава Иванова, Хюлия Хюсеин, Борис Карагеоргиев

Адриана Ангелова обясни как е попаднала в хотел „Хилтън“, подавайки CV-то си още като студентка в УНСС и от рецепционистка се е издигнала до директор „Бизнес развитие” в Sofia Hotels Management, НИКМИ АД (Grand Hotel Millennium Sofia и Grand Hotel Sofia Kings' Valley Medical & Spa Hotel), какъвто пост заема в момента. „Когато работиш в голяма верига, компанията се грижи за обучението ти, за непрекъснатата ти квалификацията, колегите се грижат за твоето израстване, защото има едно правило: когато служителите са щастливи и доволни, те правят така, че гостите, туристите, също са щастливи и доволни“, обясни госпожа Ангелова.

Няколко ръководители на туристически агенции се изказаха като наблегнаха на факта, че „всеки ден е различен“, непрекъснато се появяват предизвикателства за нов маршрут, за нова дестинация. „Туризмът е нещо уникално, създаваш едно семейство с колегите и имаш възможност заедно да градите бъдещето си“, каза Борис Карагеоргиев, собственик и мениджър на ТА  „Мистрал Травел & Ивент” ООД.

Присъстващите на кръглата маса

Тихомир Драганов, собственик и управител на семеен хотел „Перфект”, Етрополе, също се изказа като разгледа темата от доста различен ъгъл. „Трябва да притежавате комплексни качества, да имате икономически, правни познания, да разбирате от маркетинг, счетоводство, човешки ресурси, да знаете, че много често си сам“, каза той.

На кръглата маса активно участие взеха ученици, директори и преподаватели от средните специализирани туристически училища: ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров", Петрич, Мария Георгиева, директор на Неврокопската професионална гимназия „Димитър Талев”, град Гоце Делчев, която беше дошла с д-р Виолета Башова, преподавател в училището и с ученици, Радослав Стоянов, директор на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, град Габрово, и Росен Ралчев, преподавател от Испанската гимназия „Мигел де Сервантес”, София, възпитаник на УНСС.

Директори, учители и ученици от специализирани туристически училища

Директорите и преподавателите също споделиха предизвикателствата за обучение и реализация. Те изтъкнаха трудностите, които изпитват при организацията на практиката на учениците и благодариха на УНСС и на представителите на бизнеса за възможността да създадат контакти и да организират бъдещи  практики и срещи с учениците.

Младите участници в кръглата маса задаваха въпроси и показаха вижданията и очакванията си от реализацията си в туризма.

Студенти и ученици

Проф. д-р Еленита Великова влезе в ролята на гид за учениците и им представи университета и катедрата.  

Галерия снимки от Катедра „Икономика на туризма” организира кръгла маса на тема „Предизвикателства ...