Гост-лектор разказа за възможностите за стажове пред студенти от катедра „МИО и бизнес“

петък, 17 март 2023 11:15

Анна-Мария Конова, журналист и телевизионен водещ, беше поканена на лекция пред студенти в УНСС по инициатива на ас. д-р Иван Димитров, преподавател в катедра „МИО и бизнес“, с подкрепата на ръководителя на катедра „МИО и бизнес“ доц. д-р Васил Петков  и гл. ас. д-р Стефан Петров от същата катедра. Тя разказа за своя житейски и професионален път и как и с какво наученото в университета е помогнало за нейното кариерно развитие. Анна-Мария Конова е алумни на УНСС и има магистърска степен по „Международни икономически отношения” със специализация „Международни финанси” към катедра „МИО и бизнес“.

Ас. д-р Иван Димитров и Анна-Мария Конова (от ляво надясно)

Д-р Димитров отправи искрени благодарности от името на катедра „МИО и бизнес“ към  Анна-Мария Конова за отделеното време и за вложения ентусиазъм от нейна страна към провеждането на презентация пред студенти от УНСС, както и сподели за възможността за бъдещи подобни инициативи с практическа насоченост пред студентска аудитория.

Освен съвети към присъстващите студенти, придобити от опита й в практиката, тя сподели и за възможности за студентски стажове в националната медия, в която работи. Тя разказа и за вълнуващите си репортажи от различни точки на планетата и за необходимите качества, които са необходими за подготовката на професионални интервюта и репортажи.

Лекцията продължи с оживена дискусия.

Галерия снимки от Гост-лектор разказа за възможностите за стажове пред студенти от катедра „МИО и  ...