Публична дискусия с Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки, посланик на Чешката република в Република България

вторник, 24 януари 2023 14:51

Публична дискусия с Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки, извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в Република България, събра студенти в Голямата конферентна зала.  Темата на събитието, организирано от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО), беше „Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз – поглед назад“.

Председателят на студентската организация Диан Генов откри публичната дискусия като представи Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки, неговата кариера и развитие като дипломат.

Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки и Диан Генов, председател на САИМО

Диан Генов припомни ротационния принцип на председателството на Съвета на ЕС, въведен с Договора от Лисабон през 2009 г. и двете му основни задачи: планиране и ръководене на заседанията на Съвета и на неговите подготвителни органи; представляване на Съвета в отношенията му с другите институции на ЕС.

Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки обърна внимание, че мотото на Чешкото председателство на Съвета на ЕС е „Европа като задача: преосмисляне, възстановяване, утвърждаване на властта". Той посочи, че основните приоритети на Чешкото председателство обхващат пет тясно свързани области - подкрепа за Украйна, решение на миграционната криза, насърчаване на демокрацията и укрепване на енергийната сигурност, на икономиката, на киберсигурността и отбранителните способности на Европа. Посланикът разгледа в детайли всеки един от приоритетите като разясни дългосрочните и краткосрочни задачи и цели, произтичащи от тяхното изпълнение. Той представи работата и дейностите, които Чешката република е свършила през последните 6 месеца в хода на председателство си на ЕС, както и проведените срещи и конференции на високо равнище с лидери на общността.

Студентите в залата имаха възможност да добият по-добра представа за динамичното поле на европейската политика със специален фокус върху работата на Съвета на ЕС, както и да зададат своите въпроси, на които чешкият дипломат отговори изчерпателно.

В Голямата конферентна зала

Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки завършва Карловия университет в Прага. От 2009-2010 г. е завеждащ Кабинета на чешкия евродепутат в Европейския парламент. Между 2014 г. и 2019 г. той заема длъжността заместник-министър на външните работи на Чешката република. От 2019 г. е извънреден и пълномощен посланик на Чешката република в Република България.


Галерия снимки от Публична дискусия с Н. Пр. г-н Лукаш Кауцки, посланик на Чешката република в Реп ...