Петият мастър клас по проект CO-WORKING ще запознае бъдещите предприемачи с разработването на бизнес план

четвъртък, 19 януари 2023 15:45

Петият мастър клас по проект „Насърчаване на предприемачеството чрез подкрепа на перспективни иновативни идеи чрез създаване на механизми за предварително инкубиране“ (CO-WORKING) в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково ще подпомогне бъдещите предприемачи да разработят бизнес план и да развият идеите си.

Проектът, в който УНСС е партньор, има за цел да насърчава студентите да повишават своя предприемачески потенциал. Той е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Гърция – България 2014-2020 г.

За това какво ще научат младите хора от петия мастър клас, ще разберем от гл. ас. д-р Илия Керезиев, преподавател в катедра Управление", факултет Управление и администрация" и гл. ас. д-р Силвия Георгиева, преподавател в катедра „Предприемачество", Бизнес факултет и зам.-директор по научноизследователската дейност на Института по предприемачество, които ще водят класа.

Гл. ас. д-р Илия Керезиев

Целта на нашето обучение е да се развият бизнес идеите на участниците в обучението до степен на готовност, която им позволява тяхното реално осъществяване. С простички думи обучители, ментори, участници в обучението и другите ангажирани страни, заедно да направим важна стъпка по пътя на превръщането на абстрактните бизнес идеи в бизнес концепции с висок потенциал за успех и възвръщаемост.

Класическия инструмент за изпълнението на нашата цел е разработването на бизнес план, но в съвременните условия на динамично променяща се и турбулентна среда е необходимо да приложим набор от модерни, но в същото време доказали се инструменти и анализи. Ще заложим на гъвкав подход на разработване на иновативни бизнес идеи, който включва проучване на осъществимостта на идеите, разработване на бизнес модели КАНВАС и проверка на тяхната жизнеспособност. Този подход позволява в ранен етап на процеса на работа да се разпознаят и евентуално отстранят навреме недостатъците на бизнес начинанията или ако е възможно да се предефинират и променят техните концепции. По този начин се пестят усилия, разходи и време за разработване на идеи, които нямат потенциал и бъдеще и по итеративен начин се развива конкурентоспособен бизнес модел. Това подсказва, че ние няма да разчитаме единствено на класически методи на преподаване и обучение, а ще стимулираме активното участие на бъдещите предприемачи в изработване на практически задачи и проучвания, публично представяне на разработените от тях идеи и бизнес модели и получаване на обратна връзка и мнение от опитни хора от бизнеса, експерти и потенциални клиенти. В края на модула участниците в обучението ще са в състояние да представят своите бизнес идеи и КАНВАС модели на потенциални инвеститори, партньори, подкрепящи организации, кредитори и целеви клиенти. Минималните ни очаквания са всеки участник в нашия модул да подготви и тества своя бизнес модел.

Всеизвестно е, че иновативните стартъп проекти се характеризират с високи нива на риск и малка част от тях оцеляват в дългосрочен план. Нашата задача е да ускорим провала на неподходящите и лишени от смисъл идеи, да доразвием и отстраним недостатъците на тези с потенциал и да повишим шанса за осъществяване и развитие на идеите с висок потенциал за успех.

Гл. ас. д-р Силвия Георгиева

Обучението, в което участвам има много силно изразена практическа насоченост, тъй като ние ще се фокусираме върху генерирането на бизнес идеи и тяхното тестване и евентуално разработване до определен етап. Знаем, че всеки бизнес започва с една идея, тази идея може да бъде решаването на определен проблем или пък даването на допълнителна стойност за определени потребители, целеви групи и обществото като цяло. Както са казали много по-мъдри хора от нас, предприемач е този, който вижда възможности там където всички виждат проблеми и всъщност едно от нещата, върху които ще работим е именно това, да се анализира средата и да се потърсят бизнес възможности, които да дават стойност и които да решават проблеми.

Ще използваме и различни методи за работа с участниците в курса, индивидуални, групови. Аз специално тук ще стъпя на опита, който имам в катедра „Предприемачество“ и Института по предприемачество, ние като екип вече имаме натрупан голям опит в посока обучение на студенти и резултатите показват добрата работа. Една значима част, бих казала, от възпитаниците на нашата специалност „Предприемачество“ стартират и развиват свои собствени бизнеси, други пък управляват много успешно фамилните си фирми. Ще се опитам този натрупан опит през годините в синтезиран вариант да вплета в рамките на този курс.

 

Галерия снимки от Петият мастър клас по проект CO-WORKING ще запознае бъдещите предприемачи с разр ...