Адвокат Стоян Стойков, разрешил казуса с разменените бебета, преподава наказателно право в УНСС

вторник, 17 януари 2023 13:28

В Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство преподават практици, които са актуални, както от гледна точка на теорията, така и от гледна точка на практиката, казва известният юрист.

Гл. ас д-р Стоян Стойков е преподавател по наказателно право в Юридически факултет на УНСС. Магистър по „Право“ от УНСС. Специализирал е в Англия, Ирландия и Австрия. Защитава докторска дисертация на тема „Наказателноправна защита на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава“, с която получава научна степен доктор по наказателно право“. В научната си и изследователска дейност разисква актуални въпроси в наказателното и международното наказателно право, както и възстановяването на престъпно придобити активи, като публикува множество статии в български и чужди научни издания.


Д-р Стоян Стойков, Ваша е заслугата за решаване на казуса с разменените бебета, родени в болница „Шейново“, да се съберат с биологичните си родители. Какво бихте казали за този драматичен случай?

Този случай е прецедент в българското право. Исторически е първият документиран случай в българската история и наистина беше един изключително труден казус от юридическа, психологическа, морална и емоционална гледна точка. Заслугата за разрешаването му не беше само моя, но и на адвоката на другото семейство, с когото се свързах. Родителите също имат заслуга. Бебетата се раждат на 13 септември 2022 г., едното по естествен начин, а другото с операция и съответно го дават на майката на следващия ден. Точно тази майка впоследствие се усъмнява, че това не е нейното дете и иска ДНК експертиза, която се извършва на 8 декември 2022 г. Резултатите излизат на 16 декември 2022 г. и потвърждават нейното предположение. Още същия ден ми се обади бащата и поиска консултация. Срещнахме се, историята звучеше изключително трагично, най-вече поради чувството за безнадеждност и страх, че няма да намерят детето си. Поех случая, въпреки че и аз бях твърде притеснен.

Запознати ли сте с други подобни случаи?

До този момент, не. Но свиках колегите си от кантората - адвокат Станислава Колева и адвокат Мария Шопска, също възпитаници на УНСС, както и останалата част от екипа и започнахме да търсим случаи на разменени деца. Проверихме практиката в българските съдилища, не намерихме, намерихме един случай в Европа и 9 случая от 40 млн. раждания в САЩ през последната година. Проучихме как съдът е разрешил въпросните случаи, но това не ни помогна много и започнахме да търсим вариант по българското право. Междувременно насърчихме доверителите да търсят съдействие от социалните служби. На 21 декември 2022 г., работейки по случая се оказа, че назначената в досъдебното производство ДНК експертиза е готова, като същата беше направена от Националния институт по криминалистика. Извърши се ДНК експертиза и на двете семейства, взе се биологичен материал от майките и бащите и двете бебета, която доказа с 99.9 %, че се касае за размяна на децата. Тогава се свързах с адвоката на отсрещната страна, представих му експертизите, които имаме, той също беше поискал една експертиза, която като резултат повтори предишните.

И как успяхте да доведете случая до положителна развръзка?

Дадохме време на отсрещната страна да подготви майката и да се потърси вариант да се разреши конфликта по доброволен начин. От своя страна ние подготвяхме майката да се раздели с досега отглежданото от нея дете и да приеме новото. Това беше доста трудно нещо от психологическа гледна точка, тъй като и двете майки вече месеци бяха гледали чуждо дете. Трябваше време и на другата майка да стигне до решението да се разменят децата. Тази размяна стана възможна и поради изрядните актове за раждане, които бяха издадени. След Нова година направихме още две срещи за уточняване на детайлите и на 13 януари 2023 г., петък, се извърши размяната на бебетата. Всяко едно от децата отиде при биологичните си родители. Постигнахме това, което смятаме, че житейски и морално е правилно.  Оттук нататък са възможни искове от страна на родителите към болницата, но се надявам болницата да предложи споразумение, с което да обезщети родителите за причинените неимуществени вреди.

Какво ще кажете за казуса от правна гледна точка?

Този казус е изключително труден, както от гражданскоправна гледна точка, така и от наказателно правна. През цялото това време нашата кантора беше готова с исковете към Съда, но бяхме и наясно, че се касае за труден иск, без съдебна практика, който щеше да се проточи във времето. От гражданскоправна точка трябваше, първо, да се установи произхода от майката и от бащата на бебетата. Досегашните експертизи нямаше да бъдат достатъчно доказателство и можеше да се поискат допълнителни. Сроковете, които се предвиждат в гражданско процесуалния кодекс, биха забавили положителният изход във времето. Що се касаеше до наказателноправния ред, бяха събрани доста доказателства за кратко време, но за да се стигне до някакъв положителен ефект, трябваше, първо, да се установят виновните за размяната лица, да се предадат на съд, след което Съдът да ги признае за виновни и на базата на тази присъда да поискаме от Съда, от органите на прокуратурата и от МВР съдействие за размяната на бебетата. Това щеше да бъде един дълъг и мъчителен път за двете семейства и най-вече за децата, които в тези първи месеци започват да опознават околния свят и да свикват с родителите си.  

Допринесе ли Вашата практика като преподавател в ЮФ на УНСС за разрешаване на този случай?

Разбира се, че допринесе. Трябва да се отбележи, че положителното в Юридическия факултет в УНСС е, че преподават практици - практикуващи юристи. Те всекидневно участват в правния живот на страната и винаги са актуални, както от гледна точка на теорията, така и от гледна точка на практиката. Това е едно богатство за студентите, които изучават правни науки в ЮФ, защото те имат възможността да се докоснат до практикуващи юристи, които могат да им покажат как стоят нещата не само от теоретична гледна точка, но и от практическа. По тези показатели Факултетът е един от водещите в страната, защото предоставя възможността на своите студенти за получаването на повече знания и по-добра реализация в бъдеще. Лично за мен е изключителна гордост да бъда част от екипа на УНСС, че мога да преподавам това, което научавам в съдебната зала и да предавам знанията си и опита си на моите студенти, включително и по този казус с бебетата.

Освен, че практикуващи юристи преподават правните дисциплини в УНСС, има ли други предимства обучението по право в УНСС?

Като се започне от новостите в материалната база, Нов корпус, нови зали, дигитализацията на администрацията, въобще прекрасни условия за труд, за което трябва да отдадем заслуженото на ръководството на УНСС. Може би тук е много важно да се каже за предстоящото обновяване на университетската библиотека, нейното дигитализиране, реновиране и изграждане на модерен комуникационен център за срещи и обсъждания за нуждите на обучението на студентите. Трябва да отбележим, че в последните три години дигитализацията на основни ресурси от икономиката позволи на света да продължи напред, а УНСС в тази си част е водещ университет на Балканите, както и  Юридическият факултет на УНСС поддържа челно място в класациите за най-добър юридически факултет. 

И още нещо много важно за бъдещите студенти: програмите за обучение, които предоставя УНСС и в частност ЮФ, включват обмен на кадри с други университети в света. Това дава възможност за личностното и професионално израстване на всеки един наш студент, което го прави по-конкурентен и търсен на пазара на труда след като се дипломира.

Какво според вас е бъдещето в правната наука? 

Правните науки могат да се определят като социален феномен на човечеството откакто то съществува. Те са основата за разрешаване на конфликтите в обществото, те са правилата, по които живеем. И в тази връзка - динамиката на живота през XXI век ще наложи и динамика при развитието на правните науки. За ЮФ на УНСС това е предизвикателство, на което мисля, че колегите могат да отговорят, защото полагат усилия и грижи да отговорят на обществените очаквания. Разработват се нови програми и курсове за обучение, които да отговорят на търсенето на пазара на труда. Това прави Факултета,  според мен, водещ в страната, освен заради практикуващите юристи - преподаватели, теоретично отлично подготвени, които предоставят знанията и опита си на студентите си, но и заради новите програми и контактите ни с водещи университети в цял свят. Когато говорим за бъдещето на правната наука, трябва да отбележим, че правото е в основата на регулацията на всички обществени отношения, а законотворчеството и анализът на съдебната практика са поднесени по най-достъпен начин на студентите в ЮФ на УНСС. Подготвяме кадри, които да отговорят на обществените изисквания, когато напуснат УНСС. 

 

Галерия снимки от Адвокат Стоян Стойков, разрешил казуса с разменените бебета, преподава наказател ...