Доц. д-р Блага Благоева - панелист и лектор на международна конференция в Тиранския университет

сряда, 23 ноември 2022 13:54

Доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра „Политология“ участва в Международната академична конференция „Circular Economy: Opportunities and Challenges”, организирана от Тиранския университет в партньорство с УНСС в рамките на Централно европейската инициатива (CEI).

Конференцията се проведе на 17 и 18 ноември 2022 г. и в нея се вклюечиха представители на 16 държави с над 50 доклада, организирани в шест тематични панела. В докладите и дискусиите бяха обсъдени различни аспекти на проблемите на кръговата икономика – икономически, социални, културни.

Доц. д-р Благоева взе участие и в официалното пленарно заседание при откриване на конференцията като поднесе приветствие от името на УНСС.

Тя представи доклад на тема „The Circular Economy: A Value and /or an Interest (philosophical interpretation)“ и по покана на организаторите бе модератор на икономическия панел на конференцията.

В конференцията взе участие и д-р Галя Манчева, член на Консултативния съвет на Центъра за политологични изследвания на УНСС, която представи доклад на тема „The circular economy benefits from the platform business model“. Тя модерира и финансовия панел на конференцията.

Галерия снимки от Доц. д-р Блага Благоева - панелист и лектор на международна конференция в Тиранс ...