Ректорът и председателите на трите синдикални организации в университета подписаха новия колективен трудов договор

вторник, 21 юни 2022 18:51

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, като работодател, и доц. д-р Бойка Чернева, председател на синдикалната организация към НБС „ВОН – КНСБ“, д-р Станимир Стаматев, председател на синдикалната секция към СВО - КТ „Подкрепа“ и проф. д-р Мирослава Раковска, председател на синдикалната организация на Асоциацията на демократичните синдикати, подписаха новия колективен трудов договор (КТД). Той влиза в сила от първи юли 2022 година.

„Имахме добра комуникация със синдикатите и сме доволни от съвместната си работа. Ние нямаме възражения по новия колективен трудов договор, тъй като бяха разрешени всички въпроси, възникнали в процеса на подготовката му“, каза по време на подписването ректорът проф. Димитър Димитров.

Тримата представители на синдикатите д-р Станимир Стаматев , проф. Мирослава Раковска и доц. Бойка Чернева  благодариха на ректора на УНСС за успешното партньорство по време на работата по подготовката на договора.

Проф. Мирослава Раковска Доц. Бойка Чернева
Д-р Станимир Стаматев

Ректорът подчерта новите положителни моменти в подписания колективен трудов договор. Преподаватели, работници и служители, които са членове на Синдикална организация – страна по Колективния договор, или са се присъединили към КТД, получават допълнителен платен отпуск за трудов стаж в УНСС. При трудов стаж от 15 до 25 години – 1 работен ден, а при трудов стаж над 25 години – 2 работни дни. Освен това преподаватели, работници и служители, които са родители на  едно дете до 18 – годишна възраст, имат право на допълнителен платен отпуск в размер на 1 работен ден за всяка календарна година. В новия КТД е записано, че ще има увеличение на размера на допълнителните възнаграждения за заемане на ръководно-административна длъжност на научно-преподавателския състав с повече от 10%, които не са променяни повече от 6 години.

По време на церемонията по подписване синдикалистите поставиха някои въпроси, които ректорът проф. Димитър Димитров обеща да бъдат детайлно обсъдени на предстоящия Академичен съвет. „След обстойна дискусия ще бъде взето цялостно решение по всичките ви предложения“, категоричен беше той.

Галерия снимки от Ректорът и председателите на трите синдикални организации в университета подписа ...