Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на HELICAS

понеделник, 20 юни 2022 13:12

Проф. д-р Димитър Димитров стана вицепрезидент на HELICAS (Holistic Efficient Local Initiatives for Cooperation And Synergy) след единодушно гласуване по време на  Седмото общо събрание на Европейската група за териториално сътрудничество. Събитието се състоя на 17 юни 2022 г. в  Солун.

За член на Общото събрание на организацията, в която УНСС е един от учредителите, освен ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, бе избран и доц. д-р Михаил Мусов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество.

Проф. д-р Димитър Димитров, вицепрезидент на HELICAS
Доц. д-р Михаил Мусов, член на ОС на HELICAS

Общото събрание одобри одитния доклад на организацията за 2021 г. и преразгледа нейният годишен бюджет за 2022 г. Обсъдени бяха и възможностите за сътрудничество с останалите групи за териториално сътрудничество в Югоизточна Европа, както и възможностите за съвместни проекти в трансграничния регион България-Гърция и по-активното участие във формирането на европейски политики за развитие на региона.

По време на заседанията в Солун

Изграждането на европейските групи за териториално сътрудничество се основава на Регламент 1082/2006/ЕС и има за цел подпомагането на трансграничното, транснационалното и междурегионалното сътрудничество в Европа. Основната цел на групата е да засили икономическата и социалната кохезия чрез сътрудничество в областта на предотвратяването и овладяването на природни бедствия и в сферата на трансграничната защита на околната среда; принос за устойчивото управление на общите природни ресурси и екосистеми; насърчаване на използването на ИКТ в трансграничния регион, търсене на технологични иновации, подпомагане на научните изследвания и др.; планиране на местни трансгранични политики за мобилност на човешките ресурси; засилване на икономическото сътрудничество чрез насърчаване и подкрепа на синергии между предприятията, структурите за подкрепа на предприемачеството и други.


Галерия снимки от Ректорът на УНСС беше избран за вицепрезидент на HELICAS ...