Съобщение на ПССО относно разходите за електроенергия

четвъртък, 13 януари 2022 11:16

Поделение „Студентски столове и общежития“ уведомява, че във връзка с Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, дължимите разходи за електроенергия за месеците октомври и ноември 2021 г. са намалени и компенсацията е включена в стойността на фактурата за електроенергия за месец декември 2021 г.


Галерия снимки от Съобщение на ПССО относно разходите за електроенергия ...