Наш преподавател с доклад в ООН

сряда, 24 ноември 2021 16:11

Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE) прояви интерес към публикация на гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - преподавател от УНСС, и неговия съавтор гл.ас. д-р Петя Ножарова от БАН, и ги покани да я представят с презентация на 65-та сесия на Работната група на UNECE по вътрешно-воден транспорт, която се състоя на 3–5 ноември 2021 г.

Публикацията която предизвика интереса на UNECE е посветена на кръговата икономика като възможност за развитие на вътрешноводния транспорт, а направения анализ се отнася за река Дунав. Целта е, на база на тази публикация, да бъдат създадени унифицирани правила за кръгово управление на отпадъците от корабоплавателна дейност, засягащи и пристанищните съоръжения на територията на Европа.

Заместник-ректорът по научноизследователска дейност и международно сътрудничество – доц. Михаил Мусов, коментира успеха с думите: „Подобни покани към наши преподаватели са висока оценка за качеството на научните изследвания, провеждани в УНСС. Те са атестат за фактическия статут на университета на изследователско висше училище с международно видими научни резултати“.

Галерия снимки от Наш преподавател с доклад в ООН ...