Форумът на Европейското дружество за история на икономическата мисъл обсъди и икономическата регулация в тридневната конференция

понеделник, 11 октомври 2021 17:45

Приключи 24-тата конференция на тема „Развитие и недоразвитие в историята на икономическата мисъл“ (Development and Underdevelopment in the History of Economic Thought), организирана от Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET) и проведена в УНСС. В последния си ден, участниците разгледаха разнообразни теми, като една от открояващите се беше темата за икономическа регулация. Дискутирано беше още има ли място за ендогенност на паричното предлагане в основната макроикономика, демократизацията на организираните спекулативни пазари, потреблението и покупателната способност и др.

Финалната лекция обхвана темата „Една забравена наука: Европейската икономика“. Лекторът Арно Орен представи своите виждания онлайн.

Участниците в Кръглата маса благодариха за цялостната организация и отделеното време на проф. д.ик.н. Николай Неновски и проф. д-р Пенчо Пенчев. За тях провеждането на толкова мащабна конференция значи много и те всички изказаха своята признателност за подготовката и вниманието по докладите им.

Като за финал на грандиозната конференция, председателят на ESHET Ричард ван ден Берг подчерта, че организаторите от нашия университет са успели да проведат конференция при най-сложните обстоятелства, с които се е сблъсквал всеки организатор на конференция на ESHET. „Наистина оценявам колегиалния начин, по който проведохме дискусиите си преди конференцията. Трябва да се гордеете!“, добави още той. Берг беше председател на една от сесиите с име „На раменете на гиганти“, в която се обсъдиха теми като Институционален ред и математическа структура в иконометрията на Ян Тинберген", както и "Калецки се среща с Люис: за дуализма и структурната хетерогенност".

Всички участници, които имаха шанса да покажат разработките си присъствено, разгледаха столицата, посещавайки Музеят на християнското изкуство, разположен в криптата на катедралата "Св. Александър Невски" и църквата "Света София".

Галерия снимки от Форумът на Европейското дружество за история на икономическата мисъл обсъди и ик ...