УЧАствай в Конференцията за бъдещето на Европа

неделя, 10 октомври 2021 10:34

Конференцията за бъдещето на Европа е платфома, която включва и обединява различни мнения и идеи на граждани, гражданско общество и европейските институции за справяне с предизвикателствата, пред които е изправена Европа и за дългосрочната визия за развитието на Европейския съюз. Тя ще приключи по време на Френското председателство на Съвета на ЕС 2022 и чрез нея за първи път сме свидетели на транснационално, паневропейско ниво на правене на демокрация.

В тази връзка в навечерието на „Европейското младежко събитие“ или #EYE2021, което ще се проведе на 8 и 9 октомври в Страсбург, под мотото „Бъдещето е наше“, студенти от специалност „Международни отношения“ и „Европеистика“ на #УНСС дебатираха и очертаха бъдещето на Европа през тяхната призма и съобразно стратегическата визия на #ЕС. Заедно със своя преподавател, бивш евродепутат и зам. министър на Българското председателство на Съвета на ЕС2018 - д-р Моника Панайотова, те влязоха в ролята на ръководители на трите ключови европейски институции: Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, както и на председатели на различните политически семейства.

Зелена, Цифрова, Жизнеспособна и Вдъхновяваща, Социална и Глобална Европа бяха сред акцентите в дебата, проведен в залите на УНСС на 6 октомври 2021г. В резултат на дебата, младите посланици на европейската идея приеха съвместна декларация, в която споделиха, че мечтаят за по-силен глас на гражданите в процеса на вземане на решения, за съхраняване на ценности като семейството, справедливостта и демокрацията, за по-малко бюрокрация, за ефективно управление на миграционните процеси, гарантиращо сигурност на европейските граждани, за справедлив зелен и дигитален преход в Европейския съюз.

Някои от своите идея, студентите ще споделят и на специално създадена от тях платформа, която е в сърцевината на Конференцията за Бъдещето на Европа. Това е също и вашата възможност да изразите мнение, да кажете в каква Европа искате да живеете, да допринесете за изграждането на нашето бъдеще.

Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност

Затова УЧАствайте в безпрецедентното транснационално и многоезично упражнение по съвещателна демокрация, което предоставя на нас - европейските граждани централна роля при оформянето на бъдещето на ЕС!

Бъдещето е в твоите ръце!

Галерия снимки от УЧАствай в Конференцията за бъдещето на Европа  ...