УНСС откри новата академична 2021/2022 година

понеделник, 20 септември 2021 20:24

С „Добре дошли в УНСС! Добре дошли в аула „Максима“!“ приветства студентите, преподавателите и гостите на университета ректорът проф. д-р Димитър Димитров. Националният, европейският и студентският химн "Gaudeamus igitur" дадоха началото на тържествената церемония за Новата академична 2021/2022 година в най-големия икономически университет в Югоизточна Европа. Да открие академичната година беше дошъл министърът на образованието и науката чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков.

Министър Денков заедно с ректора проф. д-р Димитър Димитров и почетния ректор проф. д-р Борислав Борисов
На сцената в аула „Максима“ от ляво надясно: проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на университета, министърът на образованието и науката чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков, ректорът проф. д-р Димитър Димитров, почетният ректор проф. д-р Борислав Борисов - почетен професор на УНСС, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет на УНСС (от ляво надясно)
Специални гости в залата бяха зам.-министърът на здравеопазването д-р Тома Томов и председателят на Съвета на ректорите на Висшите училища на Република България и ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д.ф.н Анастас Герджиков.

„Предизвикателствата и промените са част от живота и трябва да се стремим да извлечем най-доброто от тях. Искам да благодаря на всички Вас, преподаватели и студенти, които успешно се справихте с дистанционното обучение. По традиция на този ден споменаваме известните и успели личности, завършили нашия университет, както виждате и в кабинета „Янев 2“ има шестима министри учили или преподавали в УНСС. Но днес словото ми е различно, защото големите герои сте Вие. Въпреки трудната образователна обстановка Вие успяхте да се преборите за достойното си място в УНСС“, обърна се ректорът към новоприетите студенти.

Ректорът пожела на първокурсниците годините, прекарани в УНСС, да ги подготвят за всички предизвикателства, пред които ще се изправят и да ги изградят като образовани граждани на света, активни и отговорни за бъдещето.

Министърът на образованието и науката чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков, благодари за поканата да присъства на първия ден на новата академична година в едно от най-уважаваните висши училища в България. „Приветствието ми е насочено най-вече към студентите, особено първокурсниците, защото за тях е този ден - ден, в който започват нов етап от живота си. Това, което ни научи кризата, свързана с коронавируса и промените, които преживяхме всички около нея, е илюстрация на една историческа истина, която всички трябва да имаме предвид. Развитието на обществата, на държавите винаги минава през по-малки и през по-големи кризи. Държавите, които успеят да ги преодолеят, да ги използват по най-добрия начин, за да се придвижат напред са тези, които взимат правилните решения. Казвам всичко това, защото тук са бъдещите управленци и хора, които ще вземат решенията в България“, заяви министърът.

Проф. Денков подчерта, че единствената основа за вземане на правилните решения е науката, а истината е в сблъсъка на различни идеи.

„Тази учебна година е знаменателна като първа от второто столетие. Има много доказателства за това, че ще е успешна. За 100 години нашият университет беше призван да навакса това, което други университети с повече години съществуване са постигнали“, каза проф. д-р Борислав Борисов.

Почетният ректор и почетен професор на УНСС проф. д-р Борислав Борисов пожела на всички много успехи, здраве и да си поставят високи цели.

Проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на УНСС, припомни, че през 1920 г., когато се създава нашият университет, също е върлувала пандемия, тогава от испански грип, страната е била след тежки войни и на практика във финансов фалит. „Тогава създателите на университета заедно с проф. д-р Стефан Бобчев възприемат не случайно девиза „Духът прави силата“. Смятам, че този девиз е приет, защото са осъзнавали, че духът ще възстанови България, а този дух е в просветлението, знанието и науката. В тази връзка нека винаги да помним посланието на основателя  проф. д-р Стефан Бобчев, че трябва да вярваме и обичаме своето дело, както обичаме и трябва да обичаме отечеството си. Поклон пред великите умове и родолюбци, които са били визионери и са обучавали студентите си във визионерство.“

Проф. д-р Лалко Дулевски пожела: Постигайте мечтите си с дух и знание!

„Имам удоволствието да приветствам първокурсниците със 101-та учебна година. Студентският съвет навършва 30 години и е най-старата студентска организация, която защитава и устоява правата и интересите на учащите се. Радостен съм, че през изминалата година въпреки сложната обстановка Студентският съвет успя да бъде един от малкото активни съвети и да проведе планираните събития“, заяви председателят на Студентския съвет Ангел Стойков.

Ангел Стойков поздрави първокурсниците за добрия избор да се обучават в най-добрия икономически университет и да бъдат част от вековната история на УНСС.

Председателят на НПСС (Националното представителство на студентските съвети) Даниел Парушев отбеляза: „Респект за всичко това, което направи преподавателският състав, за по-малко от 48 часа всички вие се адаптирахте изключително бързо към новата онлайн среда. Поздравления и за ректорското ръководство, и за целия академичен състав, и в частност за ректора на университета, защото да се развива една институция, един университет със сигурност трябва да имаш добър мениджмънт, трябва да имаш далновидност за развитие, а това тук не ви липсва“, каза в приветствието си председателят на НПСС.

Даниел Парушев се обърна към първокурсниците с думите „Колеги, днес Вие ще се срещнете с най-добрите преподаватели, най-добрите от най-добрите. След пет години, Вие може да бъдете най-добрите финансисти, най-добрите икономисти, юристи, маркетолози, а други ще променят България. Днес Вие всички сте с равен шанс, от утре всичко ще бъде във Вашите ръце“.

Симона Никова от Бургас, първокурсничка в специалност „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“, приветства колегите и преподавателите си и заяви, че за нея е огромна чест и предизвикателство да стане част от семейството на Университета за национално и световно стопанство. „От днес той става нашият втори дом, „нашият университет“, а това значи много“, посочи тя.

Симона призова първокурсниците: „Убедена съм, че всички ние тук сме поели личната отговорност да инвестираме време и усилия, за да станем едно мотивирано и можещо поколение. Да бъдем непримирими, критични, търсещи и дръзки в мечтите си, да превърнем нашият университет в истински храм на знанието“.

На откриването на новата академична година присъстваха ректори, зам-ректори и председатели на Общото събрание и изтъкнати преподаватели в годините - проф. Михаил Динев, проф. Велчо Стоянов, проф. Любен Караниколов, както и представители на Академичния съвет, заместник-ректорите проф. д-р Мирослава Раковска, доц. д-р Михаил Мусов, проф. д-р Цветана Стоянова, помощник-ректорът проф. д.ик.н. Кирил Стойчев, проф. д-р Даниела Фесчиян, председател на Контролния съвет на УНСС, декани, ръководители на катедри, главни секретари, председателят на Националното представителство на студентските съвети Даниел Парушев, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите на УНСС, ректори на висши училища, партньори от работодателски организации, настоятели.

Министърът на образованието проф. д.х.н. Николай Денков написа посвещение в Златната книга на  УНСС.

Уважаеми проф. Димитров,

уважаеми колеги, скъпи студенти,

Сред вас са настоящите и бъдещите управленци на България, водещите предприемачи, икономическите анализатори и съветници на всички нива, затова моят призив към вас е да носите тази тежка и важна отговорност пред обществото с достойнство, използвайки най-новите постижения на българската и световната наука. Това е единствената здрава основа върху която могат да се надградят правилните и успешни управленски решения. 

С пожелание за още повече успехи в образованието, науката и подготовката на водещи за страната кадри.

Николай Денков,

служебен министър на образованието и науката

По традиция студенти и преподаватели почетоха паметта на основателя и първи ректор на УНСС проф. Стефан Бобчев.

Даниел Парушев, проф. д-р Лалко Дулевски, чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков, председателят на Съвета на настоятелите доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, проф. д-р Димитър Димитров, председателят на Контролния съвет проф. д-р Даниела Фесчиян, Велина Белева-Влахова, Максим Бехар и Мартин Петков - членове на Съвета на настоятелите (от дясно наляво)
Проф. д-р Цветана Стоянова, проф. д-р Димитър Димитров, проф. д.х.н. Николай Денков, проф. д-р Мирослава Раковска и доц. д-р Михаил Мусов (от ляво надясно)
Илиян Чабуклийски, секретар и Ангел Стойков, председател на Студентския съвет
Цветя пред паметника на проф. Бобчев поднесе и началник-ректорът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски.

По случай откриването на новата учебна година УНСС получи поздравителни адреси от името на ректора на Софийския университет проф. д.ф.н. Анастас Герджиков; от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски; от ректора на Лесотехническия университет чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев; от ректора на Медицинския университет – София акад. Лъчезар Трайков, д.м.н; от ректора на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ проф. д-р Ивайло Копрев; от ректора на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. д-р Сава Димитров; от ректора на УНИБИТ проф. д.н. Ирена Петева; от ректора на НСА „Васил Левски“ проф. д-р Николай Изов; от ректора на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева; от ректора на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" проф. д.и.н. Георги Колев; от ректора на Медицинския университет – Плевен проф. д-р Добромир Димитров, д.м.; от ректора на Бургаския свободен университет проф. д.п.н. Галя Христозова; от ректора на АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак; от началник-ректора на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ бригаден генерал Юлиян Радойски; от началника на Военна академия „ Г. С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов; от ректора на Тракийския университет доц. д-р Добри Ярков, д.в.м; от ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов проф. д-р Марияна Божинова; от президента на ВУСИ проф. д.п.н. Георги Николов; от директора на 96. Средно училище "Л. Н. Толстой" г-жа Цветелина Вълчева; от председателя на Съвета на настоятелите на УНСС доц. д-р инж. Лиляна Вълчева; от председателя на НПСС г-н Даниел Парушев; от главния изпълнителен директор на Банка ДСК г-н Тамаш Хак-Ковач; от г-жа Теодора Петкова, главен изпълнителен директор на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК; от председателя на УС на Асоциация на индустриалния капитал в България г-н Васил Велев; от изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) г-жа Силвия Георгиева; от генералния директор на БТА г-н Кирил Вълчев; от проф. дтн. инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД; от Иван Вутов, председател на СД на „Геотрейдинг“ АД и др.

Галерия снимки от УНСС откри новата академична 2021/2022 година ...