Лятно докторантско училище по право

понеделник, 13 септември 2021 13:22

В чест на 30-годишнината от създаването на Юридическия факултет на УНСС на 9-ти и 10-ти септември 2021 г. в УОБ - Равда се проведе първото по рода си Лятно докторантско училище по право на тема „Добросъвестността като норма и принцип на правомерно поведение в съвременното право – генезис, развитие, проблеми и перспективи“. Към научния форум беше проявен голям интерес от докторантите, както и от студенти, които се стремят в бъдеще да тръгнат по пътя на академичното развитие.

Една от основните цели на докторантското училище беше да бъде оказано методологично съдействие на докторантите в процеса на подготовка на дисертационните им трудове и на други публикации. Темата на форума намира проявление във всички правни отрасли. Това даде възможност на участниците успешно да открият допирните точки с техните научни интереси.

Със своите доклади по темата преподавателите доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Константин Танев и доц. д-р Диана Маринова – ръководител на форума, показаха на участниците как да изготвят доклад по зададена научна тема.

Инициативата съдейства и за създаването на колективен дух, особено ценен в тежкото време, в което живеем. 

„Юридическият факултет на УНСС доказа за пореден път, че поставя високи стандарти в подготовката на докторантите и студентите“, посочи в обръщението си към участниците във форума доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по  научноизследователска дейност и международно сътрудничество.

Обещаващото начало на докторантското училище по право е още един атестат за качеството на обучението във факултета. Превръщането му в традиция би обогатило до голяма степен развитието на юридическото образование в УНСС.

Галерия снимки от Лятно докторантско училище по право ...