УНСС участва в европейския дебат за бъдещото оценяване на научните резултати

петък, 10 септември 2021 12:17

УНСС участва от името на Европейския университет ENGAGE.EU в двудневен семинар, посветен на създаването на Методология от индикатори за мониторинг на процеса на трансформация на европейските висши училища в областта на науката и иновациите.

В началото на 2022 г. Европейската комисия ще представи нова Европейска стратегия за университетите, която ще предвижда различни механизми за подкрепа на висшите училища в Европа в процеса на тяхната трансформация за изпълнение на четирите мисии на висшето образование: изследвания, образование, иновации и принос за обществото. Разработената Методология ще бъде използвана както за мониторинг на прогреса на отделните висши училища, така и за оценка на изпълнението на новата Европейска стратегия.

Инициативата „Европейски университети“ има ключово място в рамката на новата Стратегия, тъй като съществуващите 41 алианса са „двигателите“ на трансформационния процес. Ето защо по един представител от всеки алианс е привлечен в екипа по разработването и тестването на Методологията за мониторинг. Представителят на ENGAGE.EU в този екип е доц. д-р Михаил Мусов – зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество на УНСС и член на Изпълнителния комитет на ENGAGE.EU.

„За УНСС е чест и голяма отговорност да участва на такова високо ниво във формирането на политики, които ще определят пътя на развитие на висшето образование и науката в Европа до края на десетилетието. За първи път имаме възможността да се включим наравно с водещите европейски университети в толкова важни трансформационни процеси и използваме тази възможност пълноценно. Не е лесно, но всички усилия си заслужават“, заяви доц. Мусов.

Галерия снимки от УНСС участва в европейския дебат за бъдещото оценяване на научните резултати ...