НСИ провежда най-важното статистическо изследване

сряда, 08 септември 2021 17:15

Започна най-важното статистическо изследване – преброяването на населението в страната. Директорът на Националния статистически институт (НСИ) Сергей Цветарски с писмо призова университетите да насърчат студентите да се включат в Преброяване 2021, което се провежда от 7 септември до 3 октомври.

„Университетите трябва да бъдат пример за отговорност и да насърчават младите хора да участват във важните за страната процеси“ подчертава директорът на НСИ.

До 24.00 часа на 17 септември всеки желаещ на територията на страната, може да преброи себе си и семейството си електронно, като попълни онлайн преброителната карта на www.census2021.bg.

Попълването на картата е бързо и лесно – необходими са само компютър, таблет, или мобилен телефон, български документ за самоличност, ЕГН и валиден електронен адрес. Можете да се запознаете предварително с преброителната карта на следния адрес: https://census2021.bg/wp-content/uploads/2021/06/karta_jilishta_16str_obrazec.pdf.

Най-голямото статистическо изследване се осъществява веднъж на всеки 10 години и е един от онези редки шансове, които получава обществото, за да потърси адекватни решения на демографските и много от социалните си проблеми. То ще събере и предостави качествена и съпоставима информация за броя, демографската структура и социално-икономическите характеристики на населението, от една страна и за характеристиките на сградния фонд и жилищните условия на домакинствата от друга.

Данните от преброяването се използват в процеса на вземане на решения  и при разпределяне на финансиране в различни области като образование, здравеопазване, социална защита и други.Те са в основата на разработването на национални и регионални политики, което превръща преброяването в общонационална задача.

Галерия снимки от НСИ провежда най-важното статистическо изследване ...