Още една придобивка за студентите със специални потребности

четвъртък, 22 юли 2021 13:22

Студентите със специфични двигателни потребности на УНСС вече имат още една възможност за достъпно и безпроблемно придвижване в университета. Това e мобилно устройство с платформа (т.н. верижен асансьор) за придвижване по стълби и неравни повърхности.

Устройството за изкачване на стълби за инвалидни колички се управлява от придружител и е предназначено да се движи нагоре и надолу по стълбите, докато студентът със специфични двигателни потребности е седнал на инвалидна количка, прикрепена към устройството. Тъй като тези платформи за изкачване на стълби са мобилни, без необходимост от прикрепване към конкретно стълбище, могат да бъдат транспортирани и използвани на различни места в университетския комплекс. 

Определени са и двама служители от персонала, които са обучени да работят с мобилното устройство и да помагат на студентите със специфични двигателни потребности при придвижването.

Осигуряването на мобилното устройство е част от политиката на УНСС, като университет, предоставящ най-добри условия за студентите със специфични потребности, да продължи да подобрява възможностите за достъпна среда за получаване на образование и успешна интеграция в социалната среда.

Галерия снимки от Още една придобивка за студентите със специални потребности  ...