УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика

четвъртък, 15 юли 2021 16:52

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и г-н Гълъб Донев, заместник министър-председател по икономическите въпроси и социалните политики и министър на труда и социалната политика подписаха рамков договор за сътрудничество.

Министър Гълъб Донев и проф. д-р Димитър Димитров

Ректорът проф. Димитър Димитров отбеляза, че УНСС вече има традиция в сключването на споразумения за сътрудничество с различни държавни институции и бизнес организации. Това се прави в името на студентите, за да могат да имат повече възможности за практика и кариерно развитие.

„Приятно ми е да бъда отново в УНСС, тези от вас, които ме познават, знаят че съм завършил два пъти този университет - веднъж бизнес и мениджмънт и веднъж финанси. Също така преподавах известно време като хоноруван преподавател. Срещата ми със студентите винаги е била изключително плодотворна за професионалното ми развитие, защото младите хора са тези, които активно търсят своята реализация, първо придобивайки знанията и опита в университета, след това търсейки реализация в практиката, на пазара на труда“, каза министър Донев.

Той подчерта, че университетите сега са в привилегировано положение, защото в момента се обучава поколението Z. Поколението между 1996-2009 година, което се откроява с много талант, хъс за работа, търсене на иновации и комуникация. Млади хора, които са много добре ориентирани за пазара на труда и не се плашат от работа. Според проучвания поколение Z започва да работи още в последните години на средното си образование, продължава да търси работа и реализация по време на висшето си образование и мисли за своето бъдеще, отбеляза министър Донев.

„Казвам всичко това, защото искам да изразя личното си желание и убеждение, подписвайки този договор днес, че той няма да остане просто на хартия. Убеден съм, че това споразумение ще бъде от полза, както за студентите на университета и преподавателите, така и за служителите от МТСП, чрез различните магистърски и докторантски програми. Той отбеляза, че голяма част от служителите на министерството са завършили именно УНСС. Министерството чрез агенциите си има представителство на местно ниво, почти във всяка община във всички сфери на социалната дейност, което е богата палитра от възможности, които могат да бъдат от полза за студентите, подчерта министърът.

Проф. Димитров допълни, че 7-8% от поколение Z и 60% от тези, които учат икономика се обучават в УНСС. Ректорът увери, че „ние също искаме това споразумение да бъде работещо и е въведена система за контрол на изпълнението на такива споразумения.

Координатори по реализацията на рамковия договор от страна на УНСС са  доц. д-р Валери Апостолов, ръководител катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и доц. д-р Николай Цонков, директор на Научноизследователския център за регионални изследвания, а от страна на МТСП е г-н Лазар Лазаров, заместник-министър на труда и социалната политика.

Ректорът разказа и за идеята част от обучението да бъде изнесено от университета в институциите – там, където на практика се случват нещата. „Искаме да направим този подход систематичен и студентите от 3-4 курс да правят нещо конкретно в областта, за която се обучават“, допълни проф. Димитров.

В документа е записано, че УНСС и МТСП ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от университета за провеждани стажове и публични събития за представяне работата на министерството.

Рамковият договор обхваща двустранното сътрудничество при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация, местното самоуправление и други в подкрепа на доброто публично управление.

Двете организации ще си сътрудничат в обмена на информация и публикации за дейности и провеждани по-важни събития от страна на МТСП и УНСС и съдействие за участие на представители на министерството в презентации пред студенти, в лекции, семинари, конференции, срещи или в други прояви, организирани от университета.

Предвижда се и възможност за партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение и съдействие за провеждане на обучения в магистърски и докторантски програми в УНСС за специалисти и служители от МТСП.

МТСП ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от министерството.

На подписването в зала „Тържествена“ на УНСС  присъстваха доц. д-р Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество, проф. д-р Лалко Дулевски, председател на Общото събрание на  УНСС, доц. д-р Росен Кирилов, директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) в УНСС, доц. д-р Валери Апостолов, проф.   д-р Мирослава Раковска, зам.-ректор по учебната дейност, доц. д-р Николай Цонков, Иван Кръстев, заместник-министър на труда и социалната политика, доц. д-р Бисер Петков, директор на Научноизследователския център по търговия на УНСС и бивш министър на труда и социалната политика, Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет (от дясно наляво)

Галерия снимки от УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социал ...