Випуск 2021 на специалност „Право“ дари книги на библиотеката

вторник, 13 юли 2021 17:20

Випуск 2021 на Юридическия факултет, специалност „Право“ дариха правна литература на университетската библиотека.

„Това е една прекрасна традиция на Юридическия факултет. Нашите студенти са възпитани по този начин, да се грижат за следващите поколения и едновременно с това да оставят нещо след себе си“, подчерта проф. Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

Доц. д-р Захари Торманов, декан на Юридическия факултет, сподели: „Идеята за дарението е изцяло заслуга на студентите без да е провокирана от нас преподавателите, затова ми е особено приятно да изкажа благодарност на целия випуск за осъществяването на тази инициатива. Правото е професия, която прави обзор на цялото общество. Студентите ще се реализират в различни области – администрация, управление, съдебна система. Обществото има необходимост от хора, които не са меркантилни и се интересуват не само от личната си изгода, но и от благото на обществото, а този жест показва точно това“, подчерта доц. Торманов.  В тази връзка той се обърна към кандидат-студентите с уверение, че са направили най-добрия избор: „Юридическият факултет към УНСС е единственият такъв факултет в бизнес университет в България – нещо, което често се среща в чужбина. В нашия учебен план сме заложили и икономически дисциплини и тази симбиоза е не само в полза на студентите, но и в полза на обучението като цялостен процес“, коментира деканът на Юридическия факултет.

„Дарителството по принцип е един уникален акт, особено за библиотека, защото това вече кореспондира с нещо висше като еманация на духа. Затова с огромна благодарност ви връчвам това свидетелство за дарение“, отбеляза Петър Петров, директор на библиотеката на УНСС.

Представителите на Юридическия факултет, които връчиха дарението бяха Нелита Пенкова, Мартин Мирчев и Яна Ванчева (на снимката долу).

Относно направеното дарение, те отбелязаха, че юридическата литература е много скъпа, затова чрез този жест не само искат да оставят нещо след себе си, като възпитаници на университета, но и да помогнат на останалите студенти с достъп до колкото се може повече материали за учене и подготовка.

„Ние сме възпитаници на Алумни клуба на ЮФ и там сме се научили да мислим по този начин. Има студенти, които нямат финансовата възможност да закупят всички необходими учебници и по този начин се надяваме да помогнем на бъдещите прависти. Това се е превърнало в традиция на Юридическия факултет и за нас е чест да бъдем част от нея“, подчертаха представителите на ЮФ.

Дарението се състои от 10 броя книги „Кратък лекционен курс по наказателнопроцесуално право“, М. Чинова и Г. Митов и 8 броя книги „Българско гражданско процесуално право“, Ж. Сталев и др. Книгите вече са вписани в регистъра на библиотеката и студентите от специалност „Право“ могат да се възползват от тях.

Галерия снимки от Випуск 2021 на специалност „Право“ дари книги на библиотеката ...