Майсторски клас по лидерство с лектор Иван Кожухаров

четвъртък, 17 юни 2021 10:45

В периода от 8 до 16 юни се проведе първата част на Майсторския клас по лидерство - Центурион – 2021. Участниците успяха да обсъдят в дълбочина ключови теми, свързани с личностни разбирания, подходи и техники, които не само дават съществено предимство при използването им на професионално и лично ниво, но и са изключително полезни за бързо ориентиране в сложни ситуации и взимане на информирани и отговорни решения.

Лекторът Иван Кожухаров води този клас за 6-та поредна година. Той притежава сериозен опит в областта на мениджмънта и на управлението на проекти, като през последните години е активен във финансовата област. От години също споделя своя професионален и личен опит на академично и корпоративно ниво.

„Иван е човек, който няма нужда от представяне. Хората, присъствали на предишните курсове, започват правилно да аранжират своите цели, да постигат баланс между работа и личен живот, да разкриват лидерските си качества, да откриват ценните за всеки един от тях неща. Това е много силен курс и благодаря на Иван за всичко, което прави за нашите студенти, през последните 6 години. Възможността за присъствено провеждане на курса тази година, ще ви позволи с много дискусии и практически игри, да изградите нови знания и умения“, коментира проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

Обучението е за всички, които искат да подобрят своите лични, професионални и лидерски умения. Местата за участие в Майсторския клас са ограничени и тази година за 12 места кандидатстваха близо 80 човека. Повече за целите, курса и новите умения, които участниците ще притежават след успешно завършено обучение, споделя самият Иван Кожухаров:

– Какъв е съвременният лидер?

– Не знам дали може да говорим за съвременен или едновремешен лидер. Според мен още от времето на Александър Македонски, а и до днес – всеки лидер трябва да притежава широк набор от лични и професионални умения и качества, необходими, за да води хората и да постига целите. От тези качества бих отличил умението да „вижда“ малко отвъд хоризонта, да идентифицира новите писти и възможности. Да има необходимия вътрешен заряд, сила и убеденост, като най-важното е да има способността да предаде тази вяра на хората около себе си. Да ги зареди и вдъхнови, така че те да приемат като своя постигането на дадената цел. Истинският лидер е човек с високи етични стандарти, експерт и професионалист отдаден на първо място на своя екип.

– Променя ли се лидерът в години на криза и какви лидерски качества излизат на преден план?

– Добрият лидер трябва да може да реагира адекватно и да променя и адаптира работата си и работата на екипа при всяка промяна в средата. Постоянно. Не само това. Той е длъжен да мисли два-три хода напред. Всъщност, това е всекидневието в новия взаимосвързан свят където конюнктурата се мени изключително бързо и където са нужни бързи и адекватни решения. В условия на криза нещата стават още по-сериозни. Моето чувство е, че от 2008 г. сме заливани периодично от различни кризи. Всеки път с нови проблеми и предизвикателства, но така също и с отваряне на нови възможности.  В тези условия изключително ценна е способността за реалистичен и прагматичен анализ на ситуацията. Изключително важно е умението да се взимат адекватни и правилни решения, като често най-трудното е те да бъдат твърдо отстоявани. Както във вътрешен, така и във външен план.

– Как този курс обогатява Вас самия и какво научавате от присъстващите?

– На първо място искам да изразя удовлетворението си, че съвместно с катедра „Управление“ и Научния център за добри управленски практики към УНСС вече шеста година подред предлагаме това обучение и се радвам, че заедно създаваме стойност за участниците. Лично за мен програмата, която провеждаме е едно изключително предизвикателство. Това е среща с едни събудени, мотивирани, знаещи и взискателни млади хора, решени да продължат да се усъвършенства и да вървят напред. Формата на провеждане стимулира обмена, излагането на различни гледни точки и мнения, като често изхода на дебатите, които водим  зависи от подготовката и аргументите на участниците. Установил съм, че често с тях имаме идентичен профил – този на вечно учещия и жадния за нови хоризонти активен човек. Де факто, минавайки в дискусия и диалог по темите на курса – ние крачим напред и израстваме заедно, дърпайки се взаимно напред. Това ми е усещането.  

Радвам се, че мога да съм полезен, като удовлетворението е още по-пълно когато след години се засечеш с някой от курса, вече утвърден и реализиран като лидер на взискателна и интересна професионална позиция. Всъщност това, което правим в партньорство с УНСС е инвестиция в бъдещето.

И това е вдъхновяващо.

Галерия снимки от Майсторски клас по лидерство с лектор Иван Кожухаров ...